Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej
i Medycznej: Poradnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowe

ul. Strzałowska 27, 71-730 Szczecin, tel.: 91 425 15 64

Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej z Poradnią Paliatywną przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, przyjął swoich pierwszych pacjentów w maju 2010r.

W Ośrodku prowadzone jest leczenie w ramach Oddziału Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Poradni Rehabilitacyjnej z Fizjoterapią Ambulatoryjną. Na bazie Ośrodka działa Poradnia Medycyny Paliatywnej i Poradnia Leczenia Bólu.

Przywrócenie pacjentom zdolności do możliwie największej samodzielności i niezależności, poprawa jakości ich życia – a co za tym idzie – powrót do pełnej aktywności życiowej,  to nadrzędne cele naszej działalności. Osiągamy je poprzez kompleksową rehabilitację psychofizyczną osób leczonych z powodu nowotworów. W sytuacji, gdy wyleczenie choroby jest niemożliwe, pacjent – wraz z rodziną – objęty zostaje opieką paliatywną. Jest to specjalistyczne świadczenie medyczne, realizowane przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym, u którego nie ma możliwości kontynuacji leczenia przyczynowego. Opieka paliatywna służy poprawie jakości życia pacjenta. Zmianę uzyskuje się przez zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, wczesne wykrywanie, ocenę i leczenie bólu oraz  innych objawów fizycznych.

Jesteśmy  prężnie działającym zespołem, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, fizjoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarka. Nasza kadra medyczna o wysokich kwalifikacjach, dysponując wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym, to  gwarancja bardzo dobrej jakość świadczonych usług. Pracownicy stale poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w licznych kursach.

W leczeniu usprawniającym wykorzystujemy między innymi: Neuroformę Pro –  nowoczesne urządzenie do rehabilitacji  ręki, terapii poznawczej, terapii lustrzanej i ćwiczeń równoważnych,  wieloosiową platformę statyczno-dynamiczną Huber 360 Evolution do diagnostyki i rehabilitacji nerwowo mięśniowej, urządzenie  przeznaczone  do rehabilitacji kończyny górnej w rzeczywistości wirtualnej z biofeedbackiem, nowoczesny sprzęt do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi składający się z bieżni, monitora i komputera.

REHABILITACJA

Usytuowanie Ośrodka przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii umożliwia skuteczniejsze leczenie pacjentów onkologicznych. Lekarz onkolog prowadzący chorobę podstawową oraz lekarz rehabilitacji medycznej sprawujący opiekę nad pacjentem w Ośrodku Rehabilitacji mogą być w stałym kontakcie. Daje to pacjentom poczucie bezpieczeństwa i zwiększa ich nadzieję na szybszy powrót do zdrowia. Częściowo bowiem rehabilitacja ma także możliwość bezpośredniego wspomagania leczenia nowotworów złośliwych. Dotyczy to głównie aktywności ruchowej, która pobudzając odporność organizmu i modyfikując gospodarkę hormonalną i metaboliczną, jest istotnym czynnikiem pierwotnej i wtórnej prewencji choroby nowotworowej.

U pacjentów z obrzękami limfatycznymi, między innymi,  w następstwie leczenia onkologicznego stosujemy kompleksową terapię przeciwobrzękową, która obejmuje drenaż limfatyczny metodą Vodera, kompresoterapię przy zastosowaniu bandaży Thuasne, ćwiczenia poprawiające odpływ chłonki, a także metody uzupełniające jak masaż pneumatyczny i Kinesiology Taping. Prowadzimy też edukację pacjentek w zakresie automasażu, pielęgnacji skóry, ćwiczeń, które mogą wykonywać samodzielnie w domu.

W leczeniu pacjentów stosowana jest wielokierunkowa terapia obejmująca  wiele metod specjalistycznych:  PNF, FDM, Terapię Cranio-Sacralną, Techniki Energizacji Mięśni,  McKenzie, terapię manualną wg Kaltenborn-Evjenth, Manipulację powięzi (FM), terapię punktów spustowych. W ramach Oddziału Dziennego Rehabiitacji możliwy jest udział w zajęciach Nordic Walking oraz zajęciach  tanecznych.

OPIEKA PALIATYWNA

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentem i jego rodziną. Stosuje się ją, gdy wyleczenie z choroby nie jest już możliwe. Ma na celu poprawę jakości życia pacjenta poprzez zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. Opieka obejmuje również rodzinę pacjenta zarówno  w trakcie trwania choroby jak i w okresie żałoby. Specjalistyczne świadczenia medyczne w tym zakresie udzielane są przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.

Świadczymy usługi w ramach Poradni Paliatywnej oraz Poradni Leczenia Bólu.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Stan emocjonalny pacjenta wpływa na zdrowienie w chorobie nowotworowej-  to fakt potwierdzony naukowo, dlatego pacjentom onkologicznym i ich rodzinom oferujemy także pomoc psychologiczną. Jest ona zawsze zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb konkretnej osoby. Podstawowym celem terapii psychoonkologicznej jest poprawa jakości życia. Służy temu pobudzenie woli walki z rakiem, pomoc w obalaniu szkodliwych przekonań na temat choroby i leczenia, pomoc w bezpiecznym rozładowywaniu negatywnych emocji oraz we wdrażaniu zdrowego myślenia i zachowania.

Z pomocy psychologicznej może korzystać każdy pacjent Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, a w szczególności:

–         osoby, które są lub były chore na raka, ale czują, że nie zrobiły jeszcze wszystkiego, co w ich mocy, by go pokonać;

–         osoby, które są nawet bardzo silne psychicznie, ale czasem mają ochotę się poddać  i jest im z tym źle;

–         osoby, które chcą zobaczyć i posłuchać, jak inni radzą sobie z podobnymi problemami i wymienić się z nimi doświadczeniami.

Prowadzimy konsultacje indywidualne, realizujemy program opieki psychologicznej dla pacjentek z rakiem piersi, a także zajęcia psychoedukacyjne i relaksacyjne dla pacjentek Dziennego Oddziału Rehabilitacji.

Pacjenci mogą zgłaszać się samodzielnie, w imieniu pacjenta kontakt z psychologiem może również nawiązać lekarz, pielęgniarka lub bliska osoba chorego.

Pacjentów Oddziału Chirurgii, Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Radioterapii odwiedzamy w szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu.

O pomocy psychologicznej w warunkach leczenia onkologicznego można przeczytać także na stronie: https://regionalna-fundacja.pl/psycholog-pisze

Zachęcamy do kontaktu:

Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych ZCO  Szczecinie, ul. Strzałowska 27, pok. 205 tel.:  91 42 51 534