Oddział onkologii klinicznej

Ważniejsze telefony:

Sekretariat oddziału
91 42-51-500
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej
dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda

91 42 51 501

Pielęgniarka oddziałowa

91 42-51-504
Izba przyjęć oddziału
91 42-51-507

Pododdział Pobytu Dziennego -Pielęgniarki

91 4251523
Rejestracja Poradni Chemioterapii

91  42 51 505; 91 42 51 455;

Informacje o Oddziale:

Oddział Onkologii Klinicznej istnieje od 1979 oku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych – głównie guzów litych – jak również powikłań po chemioterapii. Od tego czasu wraz z postępem medycyny terapia onkologiczna i leczenie wspomagające znacząco się zmieniły, a zindywidualizowana chemioterapia nowotworów złośliwych prowadzona jest według aktualnych zaleceń krajowych i międzynarodowych towarzystw onkologicznych – samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Planowanie leczenia odbywa się w czasie wielodyscyplinarnych posiedzeń Komisji Onkologicznej , a nasi pacjenci mają dostęp do nowoczesnych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto od kilkunastu lat nasz Oddział uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych, co pozwala pacjentom na korzystanie z eksperymentalnych metod leczenia.

Od sierpnia 2012 roku Oddział Onkologii Klinicznej mieści się w budynku nowoczesnego Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi. W skład Oddziału wchodzą sale jedno- i dwuosobowe z własnymi węzłami sanitarnymi dla 62 pacjentów. W okresie wiosenno-letnim nasi pacjenci w trakcie kolejnych cykli chemioterapii mogą odpoczywać na pięknym tarasie widokowym podziwiając rozlewisko Odry. Na terenie Oddziału znajduje się także urocza w swej prostocie kaplica, biblioteczka z książkami, które sprawiają, że czas leczenia mija szybciej, a także liczne miejsca zaaranżowane tak, aby pacjent mógł spotkać się z bliskimi również poza obrębem swojej sali.

1            2

Ważną część naszego Oddziału stanowi Pododdział Pobytu dziennego, który dysponuje 20 nowoczesnymi stanowiskami do podawania leków, co umożliwia dużej części pacjentów przyjmowanie chemioterapii bez konieczności pozostawania na noc w szpitalu. Leki do wlewów dożylnych stosowane na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym przygotowywane są centralnie w Aptece Szpitalnej zgodnie z najnowszymi, rygorystycznymi standardami.

3

Pacjenci przyjmowani do Oddziału przechodzą ambulatoryjnie pełen zakres wymaganych badań diagnostycznych, a w razie potrzeby w trakcie hospitalizacji mogą korzystać z zaplecza Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Patomorfologii, pod postacią badań ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, immunohistochemicznych, molekularnych czy oznaczeń markerów nowotworowych.

O jakości naszego Oddziału decyduje jednak przede wszystkim zespół profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których dobro pacjenta jest najwyższą wartością. Doświadczone pielęgniarki onkologiczne zajmują się całodobową opieką nad chorymi w trakcie chemioterapii, statystycy medyczni zapewniają obsługę formalną pacjentów, a o porządek i wydawanie posiłków dbają sanitariuszki. Pacjenci mają ponadto dostęp do opieki psychologicznej oraz do niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. Nad przebiegiem procesu leczenia czuwa kadra lekarska – aktualnie w Oddziale pracuje 11 lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej oraz liczne grono lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji. Pracą Oddziału kieruje Ordynator – dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda.