Oddział Chirurgii Onkologicznej


Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
Budynek nr 3
/na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala oznaczony kolorem NIEBIESKIM/

Izba przyjęć nr telefonu 91 42 51 557

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej
dr n. med. Rafał Uciński:

91 42 51 550

Ważniejsze telefony:

Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Dwornik
91 42-51-575

Sekretariat oddziału
91 42-51-550

Izba przyjęć oddziału
91 42-51-557

Dyżurka pielęgniarska:
I piętro 91 42-51-571
II piętro 91 42-51-572
III piętro 91 42-51-573

Gabinety lekarskie:
Lekarze: Bartosz Kaczmarek, Leszek Nagay, Aleksandra Własek: 91 42- 51-561
Lekarze: Bogusław Kosiński, Bartosz Sobolewski, Juliusz Wyrwas: 91 42-51-560
Lekarze: Magdalena Janeczek, Wacław Żyłka, Szymon Dziurda: 91-42-51-563

Lekarz Dyżurny – telefon wyłącznie dla kontaktów między personelem medycznym:
509-421-767

Poradnia Chirurgii onkologicznej
91 42-51-595

Regulamin dla pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMIN-DLA-PACJENTOW-ODDZIALU-CHIRURGII-ONKOLOGICZNEJ.pdf 

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej ZCO dysponuje 12 salami dla pacjentów na dwóch piętrach oraz oddziałem intensywnej terapii połączonym z pododdziałem opieki pooperacyjnej. Sale dla pacjentów są 2 i 4 osobowe, wszystkie wyposażone w oddzielny węzeł sanitarny, telewizję i dostęp do bezpłatnego wi-fi.

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej specjalizujemy się w zabiegach z poniższych zakresów:

1. chirurgia piersi –  pełen wachlarz zabiegów terapeutycznych w przebiegu łagodnych i złośliwych chorób gruczołu sutkowego. Kwalifikacja do zabiegów odbywa się na podstawie orzeczeń interdyscyplinarnej komisji w celu zagwarantowania zindywidualizowanego,  możliwie najkorzystniejszego schematu leczenia dla każdego pacjenta.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w zakresie chirurgii piersi należą:

– częściowe wycięcie piersi (leczenie oszczędzające),

– całkowite usunięcie piersi,

– ocena węzła chłonnego wartowniczego (w większości przypadków umożliwia oszczędzenie węzłów chłonnych jamy pachowej,

– całkowite usunięcie węzłów chłonnych jamy pachowej,

– odroczona rekonstrukcja piersi,

– jednoczasowa rekonstrukcja piersi,

– usunięcie zmiany łagodnej z piersi,

– biopsja otwarta (zabieg diagnostyczny),

– usuniecie przerośniętej tkanki gruczołowej u mężczyzn.

2. chirurgia przewodu pokarmowego –kwalifikacja do zabiegów odbywa się na podstawie orzeczeń interdyscyplinarnych komisji w celu zagwarantowania zindywidualizowanego, możliwie najkorzystniejszego schematu leczenia dla każdego pacjenta. Zabiegi wykonujemy zarówno techniką klasyczną, jak i laparoskopową.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego należą:

a) operacje żołądka

– usunięcie całkowite żołądka,

– usunięcie częściowe żołądka,

– zabiegi paliatywne w chorobach nowotworowych żołądka,

– gastrostomia endoskopowa (PEG) i klasyczna,

b) operacje jelita cienkiego i grubego,

– częściowe wycięcie jelita cienkiego,

– częściowe wycięcie jelita grubego (hemikolektomia prawostronna i lewostronna, resekcja esicy),

c) operacje odbytnicy,

– częściowe wycięcie odbytnicy (z oszczędzeniem zwieraczy),

– brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy z wytworzeniem sztucznego odbytu.

3. chirurgia trzustki, wątroby i dróg żółciowych – kwalifikacja do zabiegów odbywa się na podstawie orzeczeń interdyscyplinarnych komisji w celu zagwarantowania zindywidualizowanego,  możliwie najkorzystniejszego schematu leczenia dla każdego pacjenta.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych w tym zakresie należą:

– zabiegi diagnostyczne

– częściowe wycięcie trzustki,

– całkowite usunięcie trzustki,

– anatomiczna i nieanatomiczna resekcja wątroby,

– segmentektomia wątroby,

– wycięcie zmiany ogniskowej wątroby,

– termoablacja zmiany/zmian nowotworowych wątroby.

4. leczenie czerniaka skóry:

– zabiegi diagnostyczne

– zabiegi lecznicze

– ocena węzła chłonnego wartowniczego

– wycięcie regionalnych węzłów chłonnych (łącznie z limfadenektomią biodrowo-pachwinową).

Przy oddziale działa Pracownia Endoskopowa wykonująca badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym badania diagnostyczne, lecznicze (polipektomię) i  paliatywne (poszerzenia, zakładanie stentów i gastrostomii). Przygotowanie do badań oraz badania odbywają się w ramach hospitalizacji. W celu zapewnienia pacjentom maksymalnego komfortu, wszystkie badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego są przeprowadzane w krótkim znieczuleniu dożylnym.

Oddział dysponuje także oddzielną salą operacyjną przeznaczoną do zabiegów w znieczuleniu  miejscowym, które przeprowadzamy w trybie jednodniowym. W ramach chirurgii jednodniowej usuwamy łagodne i miejscowo złośliwe zmiany skórne. Dodatkowo dwa razy w tygodniu odbywają się planowe zabiegi implantacji stałych dojść centralnych do długotrwałej chemioterapii tzw. portów.

Zespół lekarzy Oddziału Chirurgii Onkologicznej:

dr n med. Rafał Uciński – ordynator oddziału, specjalista chirurgii onkologicznej – chirurgia nowotworów piersi

dr n med. Bartosz Kaczmarek –  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – chirurgia p. pokarmowego, pracownia endoskopowa

dr n. med. Bogusław Kosiński – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – chirurgia przewodu pokarmowego

lek. Juliusz Wyrwas – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – chirurgia p. pokarmowego, zabiegi laparoskopowe

lek. Szymon Dziurda –  specjalista chirurgii onkologicznej – chirurgia przewodu pokarmowego, zabiegi laparoskopowe

dr n. med. Bartosz Sobolewski – specjalista chirurgii onkologicznej, chirurgia nowotworów piersi, pracownia endoskopowa

dr n. med. Magdalena Janeczek – specjalista chirurgii ogólnej – chirurgia nowotworów piersi i nowotworów skóry

dr n. med. Leszek Nagay – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – chirurgia nowotworów piersi i nowotworów skóry

lek. Wacław Żyłka – specjalista chirurgii onkologicznej – chirurgia nowotworów piersi i przewodu pokarmowego

dr n. med. Maciej Kococik – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgia p. pokarmowego – zabiegi laparoskopowe

lek. Norbert Szram – specjalista chirurgii onkologicznej – chirurgia nowotworów piersi

dr n med. Piotr Krajewski –  specjalista chirurgii onkologicznej – chirurgia rekonstrukcyjna piersi

dr n. med. Artur Śliwiński – specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej – chirurgia rekonstrukcyjna piersi

lek. Olga Szyroki – specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantologii  klinicznej– chirurgia nowotworów tarczycy

lek. Bartłomiej Leszczyński specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii – pracownia endoskopii

lek. Marcin Warakomski – lekarz rezydent

lek. Ariel Wesołowski – lekarz rezydent

lek. Aleksandra Własak – lekarz rezydent