Oddział chirurgii onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
Budynek nr 3
/na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala oznaczony kolorem NIEBIESKIM/

Izba przyjęć nr telefonu 91 42 51 557

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej
dr n. med. Rafał Uciński:

91 42 51 550

Ważniejsze telefony:

Pielęgniarka oddziałowa
91 42-51-575

Sekretariat oddziału
91 42-51-550

Izba przyjęć oddziału
91 42-51-557

Dyżurka pielęgniarska:
I piętro 91 42-51-571
II piętro 91 42-51-572
III piętro 91 42-51-573

Gabinety lekarskie:
Lekarze: Bartosz Kaczmarek, Leszek Nagay, Aleksandra Własek: 91 42- 51-561
Lekarze: Bogusław Kosiński, Bartosz Sobolewski, Juliusz Wyrwas: 91 42-51-560
Lekarze: Magdalena Janeczek, Wacław Żyłka, Szymon Dziurda: 91-42-51-563

Lekarz Dyżurny – telefon wyłącznie dla kontaktów między personelem medycznym:
509-421-767

Poradnia Chirurgii onkologicznej
91 42-51-595