Oddział chirurgii onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
Budynek nr 3
/na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala oznaczony kolorem NIEBIESKIM/

Izba przyjęć nr telefonu 91 42 51 557

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej
dr n. med. Rafał Uciński:

91 42 51 550

Ważniejsze telefony:

Pielęgniarka oddziałowa
91 42-51-575
Sekretariat oddziału
91 42-51-550
Izba przyjęć oddziału
91 42-51-557
Poradnia Chirurgii onkologicznej
91 42-51-595