Dział Żywienia

 Kierownik Działu Żywienia :
Justyna Kobylińska-Kubus
tel. 91 42 51 428

W skład działu wchodzą:

 • Starszy inspektor ds. kalkulacji żywienia
 • Magazynier
 • Kucharze
 • Pomoce kuchenne
 • Pracownik bufetu
 • Pracownik gospodarczy

Do zadań Działu Żywienia należy:

 • Planowanie, nadzorowanie i stosowanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia zbiorowego oraz indywidualnego. 
 • Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez udokumentowanie oraz doskonalenie zasad HACCP zgodnych z zapisami normy PN-EN ISO 22000:2006  oraz wymaganiami prawnymi.
 • Realizacja wymagań higieniczno-sanitarnych na podstawie odpowiednich przepisów stanowiących operacyjny program wstępny.

Zakres działalności Działu Żywienia obejmuje m.in.:

 • Zaopatrywanie szpitala w żywność.
 • Kontrolowanie jakości, ilości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.
 • Planowanie jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów dietetyczno- leczniczych w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet.
 • Planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń  krytycznych punktów kontrolnych (CCP).
 • Wydawanie posiłku zgodnie z rodzajem diety.
 • Nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem bufetu.
 • Bieżąca analiza kosztów żywienia, ustalanie ceny detalicznej poszczególnych posiłków, podatku VAT i marży.

Organizujemy obsługę cateringową szkoleń i spotkań na terenie szpitala oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.