Dział Personalny

Kierownik działu:
Luiza Paprota-Mikszo

tel 91 42 51 421

Dział Personalny realizuje zadania w zakresie :

 1. nadzoru i realizacji polityki personalnej jednostki,
 2. tworzenia i wdrażania strategii HR,
 3. zarządzania rekrutacją i tworzenia planów zatrudnienia,
 4. tworzenia modeli kompetencyjnych i opisów stanowisk pracy,
 5. merytorycznego wsparcia kadry kierowniczej w zakresie stosowania prawa pracy,
 6. kształtowania skutecznej komunikacji wewnętrznej,
 7. prowadzenia negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy pracowników (związki zawodowe, samorządy zawodowe, itp.),
 8. współpracy z kadrą kierowniczą jednostki w tworzeniu i realizacji polityki personalnej oraz procesu zarządzania personelem,
 9. naliczania wynagrodzeń personelu,
 10. prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 11. prowadzenia archiwum zakładowego.