Dział Rozliczeń i Analiz

Do zadań Działu Rozliczeń i Analiz należą:

 • Terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych;
 • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych;
 • Opracowywanie okresowych analiz ekonomiczno – finansowych;
 • Opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala;
 • Przygotowywanie w różnych formach prezentacji materiałów analitycznych i planistycznych oraz informacyjnych i szkoleniowych;
 • Systematyczne i szczegółowe monitorowanie realizacji planu kosztów  medycznych oraz przygotowywanie materiałów i analiz kosztowych;
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu polepszanie metod i wyników gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi.
 • Fakturowanie/ wystawianie faktur korygujących do NFZ;
 • Fakturowanie wynagrodzeń (dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych);
 • Kontakt z jednostkami zewnętrznymi w celu otrzymania należności/ wyjaśnienia koincydencji;
 • Korespondencja z NFZ/ MZ/ i innymi urzędami;
 • Prowadzenie wycen kosztowych dla Działu Księgowości;
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych.

Kierownik: Sylwia Jakubowska, tel. 91-42-51-427