Dział Rozliczeń i Analiz

Do zadań Działu Rozliczeń i Analiz należą:

  • Terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych;
  • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych;
  • Opracowywanie okresowych analiz ekonomiczno – finansowych;
  • Opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala;
  • Przygotowywanie w różnych formach prezentacji materiałów analitycznych i planistycznych oraz informacyjnych i szkoleniowych;
  • Systematyczne i szczegółowe monitorowanie realizacji planu kosztów  medycznych oraz przygotowywanie materiałów i analiz kosztowych;
  • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu polepszanie metod i wyników gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi.

Kierownik: Sylwia Jakubowska, tel. 91-42-51-427