Dział Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń

Do zadań Działu Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń należą:

 • prowadzenie rejestracji do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
 • prowadzenie sekretariatów oddziałów szpitalnych;
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy;
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji świadczeń medycznych;
 • uczestniczenie w procesie obiegu dokumentacji medycznej;
 • weryfikowanie kompletności oraz archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • uczestniczenie w procesie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad prowadzeniem kolejek oczekujących oraz przekazywanie informacji do NFZ;
 • przygotowywanie i przekazywanie danych statystycznych oraz szczegółowych dla Agencji Oceny Technologi Medycznych i Taryfikacji;
 • kontraktowanie świadczeń medycznych;
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług medycznych;
 • bieżące aktualizowanie danych o potencjale wykonawczym/ zgłaszanie harmonogramów czasu pracy do NFZ.

 Kierownik: Małgorzata Zarychta, tel. 91-42-51-427