Dział Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń

Do zadań Działu Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń należą:

  • prowadzenie rejestracji do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
  • prowadzenie sekretariatów oddziałów szpitalnych,
  • udzielanie informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy,
  • prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji świadczeń medycznych,
  • uczestniczenie w procesie obiegu dokumentacji medycznej,
  • weryfikowanie kompletności oraz archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • uczestniczenie w procesie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Kierownik: Małgorzata Zarychta, tel. 91-42-51-408