Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Do zadań Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należą:

  • opracowywanie i realizacja strategii informatyzacji;
  • planowanie wydatków IT i prowadzenie projektów informatycznych;
  • projektowanie i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań informatycznych wspierających działalność Zakładu;
  • nadzór, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej z wykorzystaniem dobrych praktyk, zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji;
  • zapewnienie zgodności procedur wewnętrznych z obowiązującymi regulacjami w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;
  • prowadzenie dokumentacji projektów informatycznych, systemów informatycznych oraz infrastruktury sprzętowej;
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu informatyki oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Kierownik: Wojciech Gądzikiewicz, tel. 91-42-51-599