Rejestracja internetowa

Proszę kliknąć odpowiednią ikonę poniżej

Do Poradni Dermatologii oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej wymagane jest skierowanie. Pacjent musi posiadać skierowanie w chwili rejestracji. Skierowania wystawione po dacie rejestracji (po dacie wpisu na listę oczekujących) nie mogą stanowić podstawy przyjęcia w wyznaczonym terminie.

e-rejestracja e-formularz
Elektroniczna rejestracja dla pacjentów umawiających się po raz pierwszy do danej poradni. Formularz umożliwiający zaplanowanie kolejnej wizyty wyznaczonej przez lekarza poradni (wizyta kontrolna, odbiór wyników).

W celu przyspieszenia obsługi przy okienku rejestracji prosimy pobrać i wypełnić zamieszczony wzór oświadczenia ->oświadczenie (PDF)<- (oświadczenie jest wymagane tylko przy pierwszej wizycie w danej poradni).