Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

 

Cel projektu: Poprawa sprawności i jakości życia co najmniej 30% chorych będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym poprzez zastosowanie rehabilitacji leczniczej u pacjentów uczestniczących w Programie w latach 2021-2022.

Planowane efekty: Objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób z województwa zachodniopomorskiego w wieku aktywności zawodowej dla pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym.

Wartość projektu: 6 395 950,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 436 557,50 zł