Przetarg pisemny na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ DREWNA MIESZANEGO OPAŁOWEGO UZYSKANEGO W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD INWESTYCJĘ PN.: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI NA DZIAŁCE 32/8 OBRĘB 89 NAD ODRĄ PRZY UL. STRZAŁOWSKIEJ 22 W SZCZECINIE

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe, mieszane uzyskane w trakcie przygotowania terenu pod inwestycję pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi na działce 32/8 obręb 89 Nad Odrą.
  2. szacunkowa ilość surowca drzewnego niesezonowanego w postaci wałków opałowych o długości 1 m, to około 68 metrów przestrzennych,
  3. drewno ułożone jest w stosy o składzie gatunkowym w wyszczególnieniu procentowym: klon jawor- 34%, jesion wyniosły – 38,5%, klon zwyczajny – 16%, sosna – 5,8%, dąb – 4,7%.
  4. Oferent zobowiązany jest do zakupu całej ilości oferowanego na sprzedaż drewna, oferty na zakup cząstkowy będą odrzucone przez sprzedającego.
  5. Cena minimalna 60,00 zł netto za 1 metr przestrzenny plus 8% podatku od towarów i usług VAT tj. 64,80 zł brutto,

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan drewna.

Osoby zainteresowane zakupem drewna proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu netto i brutto, do dnia 18.07.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna drewna opałowego – nie otwierać do dnia 18.07.2017 do godziny 10.15”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, I piętro, pokój nr 1.02.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do ceny sprzedaży jest doliczy podatek VAT w wysokości 8%.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru drewna we własnym zakresie. Wywóz drewna możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno- Gospodarczym, pok. 0.08; 0.12, nr tel.: 91 42 51 433 lub 431.

Oględzin drewna można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Adrianna Zalewska, Magdalena Podkoń.

Zdjęcie drewna 1 (.jpg)

Zdjęcie drewna 2 (.jpg)

Regulamin przetargu na sprzedaż drewna (.pdf)

Bookmark the permalink.