Władze samorządowe a profilaktyka

Badanie mammograficzne stało się w dzisiejszych czasach standardem w wykrywaniu nowotworów piersi, bowiem świadoma profilaktyka może uratować życie wielu kobiet.  Dbając o Waszych bliskich, poprzez poparcie słuszności akcji profilaktycznych systematycznie zwiększajcie, Szanowni Państwo, zakres profilaktyki zdrowotnej.

Prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przynosi, tak w krótszej , jak i w dłuższej perspektywie czasowej wymierne korzyści dla społeczeństwa.

Skoordynowane działania oparte na współpracy Władz samorządowych z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Waszej miejscowości poprawią wizerunek wśród lokalnej społeczności.

 

Możemy Być Twoim Partnerem w realizacji ustawowych zadań z zakresu profilaktyki.

Dostępność ulotek informacyjnych o akcjach profilaktycznych, rubryka w  lokalnej gazecie o potrzebie samokontroli piersi, przyjezdny mammobus, czy uczestnictwo w corocznych akcjach profilaktycznych skupią w swej istocie działania prozdrowotne.


Zapraszając Mammmobus do Twojej miejscowości możesz nie jednej Kobiecie uchronić zdrowie, przedłużyć życie, wyleczyć.

Zaproś nas do siebie. Nam zawsze po drodze do zdrowia.