Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

tel./fax. 91 4 251 423 w godz. 7.00 – 14.35
Budynek nr 1 (Hotel), parter pok. 1 i 5
e-mail: wok[at]onkologia.szczecin.pl