Mammobus ZCO

NAM ZAWSZE PO DRODZE DO ZDROWIA

Misja badań mammograficznych wspiera naszą pracę na terenach, gdzie dostępność do przesiewowych badań mammograficznych jest znikoma. Mammobusem dojeżdżamy do mieszkanek niewielkich miejscowości i wsi naszego województwa, oferując badanie profilaktyczne piersi w Mammobusie.Posiadamy mammobus przystosowany do wykonywania badań mammograficznych wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który zapewnia wygodę badania i co ważne konieczną intymność, tym samym cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W czasie naszej ponad 10-letniej działalności objazdowej, odwiedziliśmy wiele miejscowości w naszym województwie i przebadaliśmy ponad 100 tysięcy kobiet.

Nasze zaangażowanie w badania mammograficzne potwierdza ogromne zainteresowanie mieszkanek miast i wsi w województwie zachodniopomorskim, dotyczy przecież ważnego aspektu życia każdej kobiety.W trakcie wizyty mammobusu w danych miejscowościach, każda kobieta otrzyma ulotki z informacją o profilaktyce w walce z nowotworem piersi oraz jedną ulotkę informującą, w jaki sposób prowadzić samobadanie piersi.Dzięki tym działaniom, zwiększy się wiedza na temat samego powstawania nowotworu, sposobów i możliwości walki z nim, jak również zmniejszy się naszym zdaniem zjawisko karcinofobii (obawy przed chorobą nowotworową).MAMMOBUS JEST DAREM POMORSKIEGO TOWARZYSTWA DOBROCZYNNEGO W SZCZECINIE.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną i techniczną. Umiejętności i wiedza naszych pracowników, oparta wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem zapewnia pełne bezpieczeństwo i fachowe wykonywanie usług medycznych.

RAK PIERSI

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. W Województwie zachodniopomorskim choroba nowotworowa piersi dotyka  co roku blisko 600 kobiet.

PRZYCZYNY PROBLEMU

Etiologia raka sutka nadal nie jest dostatecznie jasna. Ponadto ten sam nowotwór może być indukowany przez kilka, a nawet kilkanaście czynników kancerogennych. Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się uwarunkowania genetyczne:
w Polsce około 10 % przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej w BRCA1. Najważniejsze jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi jest mammografia. Jej czułość jest najwyższa – szacuje się, że dla kobiet po menopauzie wynosi ona 90-95%. W grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%.

Rekomendowane jest wykonywanie mammografii w 2 projekcjach: co 2 lata u kobiet w wieku 50-69 lat z grupy niskiego ryzyka, co rok u kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

CZYNNIKI RYZYKA

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub/i BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

MAMMOGRAFIA

Mammografia – radiologiczna metoda badania sutka  (gruczołu piersiowego) Podobnie jak w pozostałych metodach rentgenowskich, wykorzystuje się tu różnice w pochłanianiu promieni X, przechodzących przez poszczególne tkanki organizmu. Badania wykonuje się specjalnym aparatem – MAMMOGRAFEM, wytwarzającym promieniowanie w zakresie 25-40 kV (promieniowanie miękkkie).Podstawowe projekcje to: osiowa (z góry na dół) i boczna (obu sutków z osobna).

Zdjęcia pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury sutka i ewentualne ich zmiany:

 • tkankę gruczołową,
 • łącznotkankowe podścielisko,
 • główne przewody mleczne,
 • tkankę tłuszczową,
 • żyły,
 • skórę,
 • brodawkę sutkową.

Obraz prawidłowego sutka zmienia się z wiekiem. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości można stwierdzić:

 • patologiczne zagęszczenia – cienie,także guzowate,
 • zwapnienia,
 • poszerzenie żył,
 • pogrubienie skóry,
 • wciągnięcie brodawki sutkowej,
 • powiększenie węzłów chłonnych w uwidocznionym fragmencie dołu pachowego.

Mammografia jest cenną metodą wykrywania raka piersi oraz innych nieprawidłowości.
W przypadku raka sutka czułość tej metody jest oceniana na 80-95%.

Badanie to jest zalecane jako profilaktyczne po 40 roku życia.
Nie jest wskazane u kobiet w ciąży.

Badanie mammograficzne pozwala na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w sutku. Pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków
o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Badanie palpacyjne sutka umożliwia wykrycie guzów o średnicy powyżej 1 cm. Skuteczność diagnostyczna mammografii, połączona z badaniem klinicznym palpacyjnym, oceniana jest na 80-97%.

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje naprawdę dużą szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania oszczędzającego leczenia.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się W ubraniu umożliwiającym rozebranie się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała. Jeśli badanie jest wykonywane po raz drugi lub kolejny, pacjentka powinna przynieść opis poprzedniego badania dla porównania – to bardzo pomaga osobie interpretującej wynik. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz okulary (jeżeli ich potrzebujemy do czytania).

JAK WYKONUJE SIĘ BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Podczas badania pierś jest umieszczana na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund. Jeśli kobieta odczuwa bolesne napięcie w piersiach przed miesiączką, lepiej badanie odłożyć na inną fazę cyklu. Nie każdy wynik badania będzie jednak jasny dla pacjentki. Jego interpretacja i prowadzenie leczenia należy do lekarza kierującego na badanie. Jeżeli pacjentki wykonują je profilaktycznie z własnej woli, z wynikiem powinny zgłaszać się do lekarza rodzinnego, który oceni stan zdrowia. Można także zgłosić się bezpośrednio do poradni chorób piersi, czy też lekarza ginekologa.

ZALECENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI FINANSOWANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • Kobiety pomiędzy 50. a 69. rokiem życia nawet bez żadnych dolegliwości powinny   prześwietlać piersi przynajmniej raz na dwa lata.
 • Kobiety spokrewnione z chorą na raka piersi – matki, siostry, córki powinny badanie to wykonać co roku.