Ogłoszenie o zbyciu zbędnych sprzętów

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

  1. Laptop DELL model STUDIO 1747, rok produkcji 2011 – (sprzęt niekompletny). Minimalna cena sprzedaży- 150,00 zł brutto.
  2. Lampa bakteriobójcza- jezdna NBV- 2×30 – producent Ultra Viol, rok produkcji 2009. Minimalna cena sprzedaży- 77,00 zł brutto.
  3. Lampa ciemniowa ALU XO – Peha Med. Geräte GmbH, rok produkcji 2001. Minimalna cena sprzedaży- 30,00 zł brutto.
  4. Fotel tapicerowany – rok produkcji brak danych, wartość początkowa brak danych. Minimalna cena sprzedaży- 30,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane zakupem danego sprzętu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 23.03.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna sprzętu”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, parter, pokój nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do ceny sprzedaży jest doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru sprzętu we własnym zakresie. Wywóz sprzętu możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431. Oględzin przedmiotu ogłoszenia można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

Załącznik_do_ogłoszenia.pdf (463 kB)

Bookmark the permalink.