Ogłoszenie o zbyciu sprzętu pokasacyjnego przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

  1. wersalkę- cena minimalna brutto 30,00 zł,
  2. szafę gospodarczą 2 szt. – cena minimalna brutto 15,00 zł za 1 sztukę.

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan poszczególnych sprzętów.

Osoby zainteresowane zakupem danego sprzętu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 26.06.2015 r. do godz. 9.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter, Sekretariat pok. 0.05, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna wersalki” lub „Oferta kupna szaf”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 9.15. w pokoju nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno- Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431. Oględzin sprzętów można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

DSC05656 DSC05657 DSC05660 DSC05658

Bookmark the permalink.