Ogłoszenie o zbyciu przęseł ogrodzeniowych

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

  • przęsła ogrodzeniowe, stalowe, komplet 18 szt., okres użytkowania 36 lat.

Wymiary przęseł: długość 2 m, wysokość 1,5 m, waga 42 kg.

Przęsła noszą ślady korozji oraz częściowo mają odkształcone pręty, wymagają naprawy.

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan przedmiotu ogłoszenia.

Cena wywoławcza: 26,00 zł brutto za 1 sztukę.

Oferent zobowiązany jest do zakupu kompletu przęseł składającego się z 18 szt., oferty na zakup cząstkowy będą odrzucone przez sprzedającego.

Osoby zainteresowane zakupem przęseł proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 22.06.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna przęseł ogrodzeniowych”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, parter, pokój nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do ceny sprzedaży jest doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru przęseł we własnym zakresie. Wywóz przęseł możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431. Oględzin przedmiotu ogłoszenia można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

Zdjęcie przęsła

Zdjęcie przęseł

Bookmark the permalink.