Ogłoszenie o zbyciu materiału pokasacyjnego przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

1.      Altanę drewnianą ażurową- cena minimalna brutto 328 zł.

Elementy altany są rozmontowane, w ocenie komisji po dokonaniu konserwacji i wymiany części elementów mogą mieć wartość użytkową. W załącznikach do ogłoszenia znajduje się dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan poszczególnych elementów oraz wygląd altany przed demontażem.

Osoby zainteresowane zakupem altany proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 02.06.2015 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter, Sekretariat pok. 0.05, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna altany”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15. w pokoju nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno- Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431. Oględzin materiałów można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

altana przed demontażemelementy altany 1elementy altany 2elementy altany 3

Bookmark the permalink.