Ogłoszenie o zbyciu drewnianych krzeseł składanych

OGŁOSZENIE O ZBYCIU DREWNIANYCH KRZESEŁ SKŁADANYCH

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

  • krzesła składane, drewniane, malowane farbą w kolorze czarnym, komplet 16 szt., okres użytkowania 22 lata. Krzesła są sprawne, wymagają drobnej naprawy w wierzchnich ubytkach farby.

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan przedmiotu ogłoszenia.

Proponowana cena zakupu – 7,00 zł brutto za 1 sztukę.

Oferent zobowiązany jest do zakupu kompletu krzeseł – łącznie 16 szt., oferty na zakup cząstkowy będą odrzucone przez sprzedającego.

Osoby zainteresowane zakupem krzeseł proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 23.05.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna krzeseł”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, parter, pokój nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do ceny sprzedaży jest doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru krzeseł we własnym zakresie. Wywóz krzeseł możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431.

Oględzin przedmiotu ogłoszenia można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

Zdjęcie krzesła

Zdjęcie krzeseł

Bookmark the permalink.