Ogłoszenie o zbyciu drewna po wycince drzew przez Zachodniopomorkie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży:

  • drewno opałowe po wycince topól w ilości 4 m3 – cena minimalna 25,00 zł netto za m3.

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan drewna.

Osoby zainteresowane zakupem drewna proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu netto, do dnia 04.09.2015 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna drewna opałowego”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, parter, pokój nr 0.12.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do zaoferowanej ceny sprzedający doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Oferent zobowiązany jest do zakupu całej ilości oferowanego na sprzedaż drewna, oferty na zakup cząstkowy będą odrzucone przez sprzedającego.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru drewna we własnym zakresie. Wywóz drewna możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431. Oględzin drewna można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

zd2 zd1

Bookmark the permalink.