Oferta pracy dla pracownika gospodarczego

OFERTA PRACY

Pracownik gospodarczy

(Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, tel. 91 42 51 430)

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i eksploatacja wózków akumulatorowych typu melex, transport wewnętrzny towarów i posiłków,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 •  utrzymanie czystości na terenie szpitala (drogi, place, ciągi piesze),
 • pełnienie dyżurów transportu żywienia na oddziały w weekendy w godzinach 7:00 – 14:35 (1 x mc. tj. sobota lub niedziela wg harmonogramu),
 • pełnienie dyżurów sezonowych (zimowych) w weekendy celem utrzymania drożności dróg i chodników w otoczeniu szpitala ( odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie mieszanką solno – piaskową ) w godzinach od 7:00 do 10.00 bądź do wykonania zadania (2x w mc. tj. sobota i niedziela wg harmonogramu).

Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (zwane potocznie książeczką sanepidowską)
 • mile widziane uprawnienia na pilarkę spalinową łańcuchową,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra/dobra ogólna sprawność fizyczna,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność  i odpowiedzialność.

Oferta:

 • zatrudnienie od 01.04.2022 r. w oparciu o umowę o pracę w godzinach 7:00 – 14:35,
 • dofinansowania z ZFŚS.

Oferty należy składać do Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin (budynek nr 5, pokój nr 0.17 parter) w terminie do 31.03.2022 r.  

lub mailem na adres: mzboinski@onkologia.szczecin.pl, apniewska@onkologia.szczecin.pl

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie niżej wymienionych dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie do pracy;
2. CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

P.O.  D Y R E K T O R

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Adrian Sikorski

Bookmark the permalink.