Transgraniczna wymiana rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Nazwa zadania: Transgraniczna wymiana rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Numer projektu: FMP-0421-20-C

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Realizacja w ramach projektu:

Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych projektów Komunikacja-Integracja –Współpraca”.

Całkowita wartość projektu: 210 552,09 zł,

Dofinansowanie: 178 969,25 zł,

Środki własne ZCO: 31 582,84 zł. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 23.10.2020 r.

Cele projektu

Projekt partnerski Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ze strony polskiej oraz Gmina Blankensee po stronie niemieckiej. Partnerzy w ramach projektu będą wymieniać się doświadczeniami związanymi z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem COVID-19. Zdobyta wiedza i dobre praktyki będą wykorzystywane przez partnerów w ramach codziennej pracy swoich placówek. Działania mają na celu informowanie społeczeństwa jak należy zachować się przy korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przy korzystaniu z usług medycznych i załatwianiu spraw urzędowych. Dobre praktyki będą propagowane poprzez zorganizowanie, wyposażenie i oznakowanie miejsc obowiązkowej dezynfekcji osób przybywających do placówek partnerów. Wyposażenie punktów i wymiana doświadczeń maja na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w walce ze skutkami  pandemii. Za pomocą strony internetowej, mediów społecznościowych i bezpośrednio w placówkach partnerów będą dostępne aktualne informacje o ograniczeniach, nakazach i zakazach związanych z wystąpieniem stanu epidemii tj. zasłanianie twarzy maseczkami bądź przyłbicami, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego. Szczególnie zwracana będzie uwaga na podniesienie świadomości i odpowiedzialności w kontaktach z pacjentami onkologicznymi, którzy są szczególnie narażeni na zachorowania covid-19 ze względu na obniżoną odporność. Wyposażenie i oznakowanie miejsc obowiązkowej dezynfekcji osób przybywających do placówek partnerów  zabezpieczą osoby przebywające w siedzibach partnerów oraz pozytywnie wpłynie na rozpowszechnienie aktualnej wiedzy na temat zagrożenia covid-19. Do tego celu będzie służyła utworzona strona internetowa oraz profile w mediach społecznościowych. W rozpowszechnianiu informacji pomagać będą organizacje uczestniczące razem z ZCO i Gminą Blankensee w akcjach promocji zdrowia – Gmina Dobra, Stowarzyszenie Amazonek, Lions Club Magnolia.