Historia

KALENDARIUM

 • 1 marca 2011 r. – uruchomienie „Szkoły Onkologicznej dla Pacjentów  i ich rodzin”
 • styczeń 2011 r.uruchomienie nowego Tomografu Komputerowego
 • IV kwartał 2010r.- przeprowadzono modernizację Mammobusu
 • IV kwartał 2010r. – zakończenie remontu II i III piętra budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej ( roboty budowlane, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż żaluzji zewnętrznych
 • IV kwartał 2010r.- wykonanie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przebudowy budynku po Oddziale Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na łóżkowy Oddział  Radioterapii
 • IV kwartał 2010 r. – przygotowanie dokumentacji na przyłączenie instalacji sanitarnej bezpośrednio do sieci miejskiej ( planowane odłączenie podczyszczalni planowane na koniec I kwartału 2011 r. )
 • IV kwartał 2010 r. -wykonanie podjazdu do Laboratorium dla osób niepełnosprawnych
 • III-IV kwartał 2010 r.- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynków Administracji oraz Chirurgii Onkologicznej
 • III-IV kwartał 2010 r. – opracowanie koncepcji parkingów na terenie ZCO (łącznie około 500 miejsc parkingowych)
 • III-IV kwartałl 2010 r. – przeprowadzenie audytu energetycznego budynków ZCO oraz przygotowanie  nowoczesnej i ekologicznej koncepcji zaopatrzenia szpitala w energię cieplną
 • III kwartał 2010 r. – Wybudowanie stacji transformatorowej abonenckiej z powiązanymi sieciami 15 kV i 0,4 kV
 • wrzesień 2010 r. uruchomienie pracowni Rezonansu Magnetycznego w nowowybudowanym budynku
 • wrzesień 2010 r.rozszerzenie zakresu certyfikacji ZSZ o rehabilitację i opiekę paliatywną
 • lipiec 2010 r.zakończnie prac w zakresie dachy, stropodachy i obróbki blacharskie w CDiTNP
 • czerwiec 2010 r. – zakończenie prac murowych i kostrukcyjnych w nowobudowanym CDiTNP
 • maj 2010 r. – rozpoczęcie realizacji działań w zakresie rehabilitacji psychospołecznej i medycznej
 • kwiecień 2010 r. – oddanie do użytku budynku Ośrodka rehabilitacji psychospołecznej i medycznej osób niepełnosprawnych (adaptacja budynku po byłej aptece przyszpitalnej)
 • IV kwartał 2009 r. – rozpoczęcie budowy Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego (ORI)
 • 5 października 2009 r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję:
  „Budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” -CDiTNP
 • 30 czerwca 2009 r. wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania bezpieczeństwem
  żywności na zgodność z normą ISO 22000 z ponowną certyfikacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
 • 26 czerwca 2009 r. – uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu”
 • I-II kwartał 2009 r. – Wymiana dźwigów osobowych w budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • 31 grudnia 2008 r. – Uzyskanie statusu szpitala akredytowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Listopad 2006 r. – Zmiana nazwy jednostki na Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • 16 czerwca 2006 r. – certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność
  z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
 • 2006 r. – uzyskanie przez Oddział Kliniczny Radioterapii trzeciego stopnia referencyjności
 • Czerwiec 2005 r . – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność
  z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
 • 24 sierpnia 2004 r. – zakończono adaptację budynku pralni na kuchnię i stołówkę
 • 2002 r. – przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny
 • 2001 r. – zakończono adaptację pomieszczeń biurowych budynku administracji na Przychodnię Onkologiczną
 • 4.października 2001 r. – Regionalny Szpital Onkologiczny wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego
 • 7 maja1999 r. – pozyskano Mammobus przeznaczony do prowadzenia profilaktycznych badań – darowizna Pomorskiego Towarzystwa Dobroczynnego
 • 2  lutego 1997 r. – zakończono rozbudowę części terapeutycznej Oddziału Radioterapii
 • 16 listopada 1998 r – Sąd Rejonowy w Szczecinie wpisał do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie
 • 20 grudnia 1996 r. – zmodernizowano kotłownię węglową na gazowo-olejową
 • 1995 r. – uruchomiono przyzakładową oczyszczalnię ścieków
 • 1 kwietnia 1994 r. – utworzono Poradnię Opieki Paliatywnej
 • 1 listopada 1992 r. – zmieniono nazwę szpitala na Regionalny Szpital Onkologiczny
 • 12 października1984 r. – przeniesiono Oddział Chirurgii Onkologicznej do nowego pawilonu
 • 1980 r. – zakończono budowę i wyposażenie budynku Oddziału Radioterapii
 • 23 grudnia 1979 r. – otwarto Oddział Chemioterapii
 • 1 grudnia 1979 r. – szpital przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – SO ZOZ .
  Podjęto współpracę z zespołem Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie
 • 1977 r. – włączenie w struktury Szpitala wojewódzkiego
 • 1947 r. – przekształcenie na szpital ogólny o podstawowych profilach
 • 4 października 1945 r. – szpital zostaje przejęty przez władze polskie
 • 1930 r. – rozpoczęto diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych
 • 1921 r. – powiększenie  terenu zakładu leczniczego Bergquell
 • 1909 r.– 1910 r. – zostaje wybudowany Szpital Okręgowy w Szczecinie

Dane historyczne na podstawie książki Marka Łuczaka „Szczecin Gocław, Golęcino” wydawnictwo Agencja Wydawnicza GLOBAL – wydanie 2005 r.