Nabór na stanowisko inspektora do spraw sanitarnych

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. sanitarnych.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę na pełen etat;
 • Jednozmianowy tryb pracy;
 • Możliwość zdobycia nowego doświadczenia;
 • Pracę w zespole osób, dla których ważna jest współpraca i współdziałanie;
 • Prace przy nowoczesnych instalacjach;
 • Pakiet BHP;
 • Możliwość udziału w ubezpieczeniu grupowym;
 • Parking na terenie szpitala.

Główne zadania:

 • Bieżąca kontrola parametrów pracy instalacji sanitarnych wraz z bieżącym nadzorowaniem i wprowadzaniem korekt parametrów pracy w systemie BMS;
 • Diagnozowanie oraz organizowanie usuwania awarii i uszkodzeń w nadzorowanym sprzęcie i instalacjach;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem urządzeń i instalacji sanitarnych w tym: c.o., c.w., z.w., c.t., wentylacji, klimatyzacji, instalacji chłodu;
 • Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania ciągłości pracy zakładu;
 • Okresowa kontrola „fizyczna” instalacji w poszczególnych budynkach oraz instalacji zewnętrznych;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
 • Zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części;
 • Udział w przeprowadzanych inwestycjach;
 • Nadzór nad podległą dokumentacją techniczną;
 • Przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP;
 • Prace biurowe :

– opisywanie faktur,

– sporządzanie pism i zleceń,

– sporządzanie protokołów awaryjnych, orzeczeń technicznych,

– przygotowywanie zapotrzebowań materiałowych,

– sporządzanie zapytań ofertowych i wyboru ofert,

– sporządzanie harmonogramów prac wykonawców robót,

– sporządzanie harmonogramów prac dla pracowników Działu Technicznego (hydraulików).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu kierunkowym;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office;
 • Mile widziana znajomość obsługi programów do kosztorysowania;
 • Zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialność;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku.

Prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego i CV (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: szpital@onkologia.szczecin.pl lub mzboinski@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022 r.

Informacje telefoniczne udziela Kierownik Działu Technicznego Maciej Czarnecki, tel. 91-42-51-441.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

DYREKTOR

Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO)  w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez oferenta wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody oferenta.

Bookmark the permalink.