Mammobus Pod Plataniami – Mamo, zbadaj się w Dniu Matki

„Badam się, więc mam pewność”

26 maja – Dzień Matki i odbywające się w tym dniu br. na Jasnych Błoniach XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych są doskonała okazja do popularyzacji wśród mieszkanek naszego miasta badań mammograficznych, a także upowszechniania wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworowej. Podczas imprezy w godz. 12.00-16.00 w Mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, który będzie stał przy budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP ul. Ogińskiego 15 (Jasne Błonia) będzie można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Na badania w tym dniu zapraszamy Panie:

1. 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Z badań skorzystać mogą kobiety, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania kolejnego badania po upływie 12 miesięcy.
2. 45-49 lat i 70+ w ramach programu profilaktycznego „Przeżyjmy jak najdłużej” finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Każda kobieta, która w tym dniu wykona badanie otrzyma drobny upominek.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi serdecznie zaprasza również do naszych stoisk informacyjno-edukacyjnych, przy których będzie można:

  • zasięgnąć informacji o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez ZCO,
  • zapoznać się z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem promującego ideę niepalenia tytoniu, zdrowej diety, aktywności fizycznej, zdrowego opalania,
  • otrzymać egzemplarz Kodeksu dedykowanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • otrzymać materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
  • zasięgnąć informacji na temat bezpłatnych badań mammograficznych oraz placówek, w których można wykonać badanie w ramach programu w województwie zachodniopomorskim,
  • nauczyć się samobadania piersi
  • wziąć udział w konkursie z upominkami z wiedzy o profilaktyce raka piersi
  • otrzymać laurkę – zaproszenie Mamo – zrób cos dla siebie, zbadaj swoje piersi do przekazania mamom z okazji Dnia Matki. Mamy nadzieję, że  w tej formie przekazane zaproszenia, zachęcające mamy do wykonania badań mammograficznych będą dodatkową motywacją, aby wziąć udział w badaniach.

PAMIĘTAJMY!!! Prawidłowy wynik mammografii daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a udział w programie profilaktycznym jest wyrazem odpowiedzialności za rodzinę. Zdrowa kobieta, to zdrowa rodzina i szczęśliwe dzieci!!!


Bookmark the permalink.