Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przesuwa termin rozstrzygnięcia konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu konsultacji psychoonkologicznych (pakiet I) i grupowych warsztatów umiejętności psychologicznych (pakiet II) pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w terminie do 17 czerwca 2022 r.  na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter) i na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Bookmark the permalink.