Unieważnienie konkursu ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii unieważnia konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistycznych konsultacji lekarskich dla pacjentów onkologicznych w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

W terminie składania ofert przewidzianym w pkt VII 1.  Szczegółowych Warunków Konkursu
w otwartym konkursie ofert., tj. do dnia 25 maja 2022 r., do godziny 12:00, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu XIII a)  Szczegółowych Warunków Konkursu.

Bookmark the permalink.