ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez:

a) lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

b) lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki,

c) lekarzy uprawnionych do wykonywania badań ultrasonograficznych,

d) techników medycznych elektroradiologii w zakresie badań rezonansu magnetycznego.

W postępowaniu konkursowym wybrano następujące oferty:

ad. a)  lekarze specjaliści w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej:

1) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Baz,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

2) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karina Chibowska,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

3) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Długosz-Kasperkowicz,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

4) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Grudzińska,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

5) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Jamróz,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

6) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Kołecki,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

7) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Katarzyna Kotrych,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

8) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Natalia Kowalska,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

9) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Kozłowska,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

10) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Irena Mirwa-Tomczak,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

11) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Omachel-Świątnicka Bogna,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

12) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Pauli,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

13) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Salamaga,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

14) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Dorota Sitkiewicz-Krystosiak,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

15) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Krzysztof Szymanik,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

16) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Turkiewicz,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

17) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Wojtuń,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

18) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Katarzyna Zasada-Cedro,
Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

ad. b)  lekarze z I stopniem specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki:

1) firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jolanta Holicka-Gudan,

Uwaga: oferta przyjęta w części, bez pozycji „Konsylium wielonarządowego zespołu terapeutycznego.

ad. c) lekarze uprawnieni do wykonywania badań ultrasonograficznych:

1) firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Sieredziński,

ad. d) technicy medyczni elektroradiologii w zakresie badań rezonansu magnetycznego:

1) firma przedsiębiorcy X- MED-Grzegorz Machalski.

DYREKTOR
Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Bookmark the permalink.