Odpowiedzi w postępowaniu konkursowym

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej https://zcoszczecin.bip.gov.pl zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na pytania oferenta w zakresie postępowania konkursowego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii- K/DOPIES/9/2023.

Bookmark the permalink.