Konferencja wojewódzka „Edukacja zdrowotna – efektywna broń w walce z nowotworem”

Dnia 27 maja  2014 r. o godz. 10.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja wojewódzka „Edukacja zdrowotna- efektywna broń w walce z nowotworem” w ramach programu edukacyjnego „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Konferencja adresowana była do  dyrektorów szkół,  nauczycieli, koordynatorów szkolnych ds. promocji zdrowia, promotorów zdrowia z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z województwa  zachodniopomorskiego.

Program konferencji prezentował się następująco:

9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników konferencji;

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji;

10.10 – 10.30 Nowotwory złośliwe – problem zdrowia publicznego

 lek. med. Małgorzata Talerczyk Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;

10.30–10.50    Europejski kodeks walki z rakiem – elementarzem profilaktyki   w szkołach

lek. med.  Mariusz Holicki kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;

10.50 – 11.10 Dieta  antynowotworowa

 dr n. med. Dominika Jemioł-Milc Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

11.10 – 11.30  Im wcześniej, tym lepiej – badania profilaktyczne                                                                        

lek. med. Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;

11.30 – 12.00 Poczęstunek

12.00 – 12.20 Techniki promowania zdrowia w pracy  z dziećmi i młodzieżą szkolną na przykładzie szkolnych programów profilaktycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej

mgr Dąbrówka Załuska – kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji   Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie;

12.20 – 12.50 Przykłady dobrych praktyk w ramach realizacji projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” na terenie działania wybranych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego:

12.20 – 12.30  mgr Regina Giniewiczkoordynator powiatowy realizacji projektu,  PSSE Myślibórz;

12.30 – 12.40  mgr Magdalena Stachel – koordynator powiatowy realizacji projektu, PSSE Szczecin;

12.40 – 12.50  mgr Izabela Rudy – koordynator powiatowy realizacji projektu, PSSE Szczecinek;

12.50 – 13.10  Realizacja projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2013 i założenia realizacji projektu w latach 2014-2015

mgr Alicja Pelkowska   Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;

13.10 -13.30   Sprawy organizacyjne pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. zachodniopomorskiego;

13.30 -13.40   Podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów.

Celem konferencji było omówienie problematyki prewencji pierwotnej nowotworów w  zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym, przedstawienie sposobu realizacji wdrażanego  w/w projektu edukacyjnego do szkół w roku 2013r., przygotowanie do roli edukatorów profilaktyki onkologicznej i powołanie liderów promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W konferencji udział wzięło 91 osób.

Ponadto podczas konferencji wystawione zostały stoiska informacyjno-edukacyjne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy których można było m. in. otrzymać materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej, zaleceń kodeksu.

Bookmark the permalink.