Konferencja „Młodość bez uzależnień” – 11.06.2013

Dnia 11.06.2013r. w Myśliborzu odbyła się konferencja Młodość bez uzależnień zorganizowana przez Powiatową stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu, adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiciel ZCO, dr Mariusz Holicki zaprezentował wykład pt. Zagrożenia zdrowotne palenia tytoniu. Przy stoisku Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii promowano zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W konferencji uczestniczyło 280 osób.

Bookmark the permalink.