Konferencja dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego „Dąb” w Szczecinie – 31.01.2013

W dniu 31.01.2013r.  na zaproszenie Fundacji  Kultury i Sportu Prawobrzeże odbyła się konferencja w Klubie  „Dąb” w Szczecinie ul. Rydla 93 dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego „Dąbie” z  zakresu profilaktyki nowotworowej.

Wykład  z zakresu prewencji pierwotnej nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych palenia tytoniu wygłosił dr Mariusz Holicki.  W kolejnym wystąpieniu mgr Alicja Pelkowska przedstawiła  epidemiologię, czynniki ryzyka i objawy raka piersi oraz omówiła metody zapobiegania i wczesnego wykrywania choroby.

Na zakończenie konferencji (37 osób) otrzymali egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz  materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi. Przedstawiciel Panoramy 7 – gazety spółdzielni mieszkaniowej „Dąb” z wykładowcami przeprowadził wywiad.

Uczestniczący spotkania  wykazali niezwykłe zainteresowanie przedstawioną tematyką  zadając wiele pytań.

Bookmark the permalink.