Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w ZCO

Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci w naszym szpitalu świadczeń zdrowotnych.

 Kto jest upoważniony do pozyskania dokumentacji?

– pacjent, którego dokumentacja dotyczy,

– przedstawiciel ustawowy pacjenta,

– osoba upoważniona przez Ciebie w dokumentacji,

– organy/podmioty wymienione w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak pozyskać dokumentację?

–  możesz wypełnić wniosek  – dla ułatwienia skorzystaj z gotowego formularza (do pobrania poniżej)
i złóż go w sekretariacie ZCO (budynek administracji godz. 7.30-14.30) lub u pielęgniarki dyżurnej

– możesz zgłosić ustny wniosek do pielęgniarki dyżurnej

– możesz prośbę o udostępnienie dokumentacji wysłać mailem na adres szpital@onkologia.szczecin.pl

W możliwie najkrótszym czasie poinformujemy Cię (na miejscu, mailowo lub telefonicznie) o przygotowaniu dokumentacji do udostępnienia.

Dokumentację udostępnimy w wybrany przez Ciebie sposób:

– do wglądu, w siedzibie naszego szpitala,

– w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,

– wydając oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (tylko w sytuacji, kiedy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta),

– pocztą tradycyjną,

– na elektronicznym nośniku danych.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji

Za pierwsze udostępnienie dokumentacji nie pobieramy opłat.
W przypadku ponownego udostępnienia dokumentacji we wskazanym zakresie opłaty są naliczane zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 28 ustawy z 6 listopada 2008 r.). Wnioskujący ponosi także koszt opłat pocztowych – jeśli wybierze ten sposób udostępnienia dokumentacji oraz koszt płyty CD.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZCO
REGULUJE ZARZĄDZENIE  :