Wypożyczenie materiału z Zakładu Patomorfologii ZCO

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW Z ZAKŁADU PATOMORFOLOGII ZCO

  • Preparaty mikroskopowe i bloczki parafinowe są własnością Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i są one przechowywane przez minimalny okres 20 lat od daty badania.
  • Pacjent ma prawo wypożyczyć bloczki parafinowe i preparaty mikroskopowe pochodzące ze swojego badania oraz ma obowiązek ich zwrotu po wykonaniu konsultacji.
  • W celu wypożyczenia właściwych bloczków pacjent osobiście stawia się w sekretariacie Zakładu oraz przedstawia pisemny wniosek do Zakładu Patomorfologii w ZCO z prośbą o ich wypożyczenie na wzorze obowiązującym w Zakładzie Patomorfologii ZCO
  • Bezpośrednio przed wypożyczeniem preparaty ocenia lekarz patomorfolog
  • Czas  przygotowania preparatów do wypożyczenia  wynosi 3 dni robocze od daty wpłynięcia wniosku.
  • Pacjent pisemnie potwierdza, że otrzymał właściwe preparaty oraz pisemnie zobowiązuje się do ich zwrotu, niezwłocznie po ich wykorzystaniu, nie później niż 3 miesiące od daty wypożyczenia.
  • Pacjent może pisemnie upoważnić każdą osobę do wypożyczenia bloczków, przy jednoczesnym założeniu, że pisemnie zobowiązuje się do ich zwrotu; wówczas osoba ta osobiście stawia się w sekretariacie Zakładu i przedkłada upoważnienie, a następnie pisemnie potwierdza odbiór właściwych bloczków.
  • UWAGA! Bloczki parafinowe powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, w opakowaniu o twardych sztywnych ścianach wysłanym gazą, papierem lub innym materiałem uniemożliwiającym jego przemieszczanie się w opakowaniu w czasie transportu. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur (zbyt wysoka temperatura może roztopić parafinę, jak w przypadku świecy).
  • UWAGA! Preparaty mikroskopowe są wykonane ze szkła i należy zachować ostrożność jak w przypadku postępowania z materiałem zbudowanym ze szkła. Preparaty należy transportować i przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych plastikowych opakowaniach. Jeżeli specjalne opakowania nie są dostępne, preparaty należy przechowywać i transportować w opakowaniu o twardych sztywnych ścianach wysłanym gazą, papierem lub innym materiałem uniemożliwiającym jego przemieszczanie się w opakowaniu w czasie transportu. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do pobrania: