Rzecznik praw pacjenta

Zgodnie z zapisem Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu ochrony praw pacjenta ustanowiono Rzecznika Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 

adres: Młynarska 46 Warszawa 01-171
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 18.00) 

 

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii każdy pacjent lub jego rodzina może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę w godzinach: 9.00 – 11.00
w budynku administracji, pokój 018

W przypadku wątpliwości czy doszło do naruszenia Państwa fundamentalnych praw w trakcie realizacji procesu leczniczego w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii prosimy o kontakt.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta chętnie udzieli Państwu pomocy oraz wszelkich odpowiedzi.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi, spostrzeżenia czy chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi pozytywnymi opiniami prosimy także o taką informację.

Kontakt:

Budynek Administracji pokój nr. 014
tel: 91 42 51 423
e-mail: tkosinski@onkologia.szczecin.pl

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy :

  1. przyjmowanie skarg i wniosków od pacjentów w czasie godzin urzędowania,
  2. przyjmowanie oraz rejestrowanie skarg i wniosków składanych przez pacjentów
    u Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz pochodzących z oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni diagnostycznych,
  3. przekazywanie odpowiedzi na skargi złożone na temat naruszenia praw pacjenta,
  4. przygotowywanie półrocznej analizy zarejestrowanych skarg i wniosków pacjentów i przedstawianie ich w formie pisemnej Dyrektorowi Szpitala oraz Komitetowi ds. jakości w celu podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych,
  5. analizowanie raz w roku wyników ankiety badania satysfakcji pacjentów w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
  6. prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie praw pacjenta wśród pacjentów i personelu szpitala.

Uwaga:
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawie błędów medycznych fachowego personelu medycznego oraz udzielania porad prawnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pacjentów onkologicznych i przedstawicieli ich środowisk Rzecznik Praw Pacjenta, wyznaczył do kontaktu pracowników Biura, którzy pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 (prefiks 2) będą wspierać pacjentów z chorobami onkologicznymi.