Prawa pacjenta

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie każdy pacjent lub jego rodzina może skorzystać z pomocy pełnomocnika ds. praw pacjenta.

Kontakt:

Jolanta Dynarska, budynek administracji (nr 5), pokój 0.07 (parter), tel.: 91 42 51 454 lub mailowo: pelnomocnik@onkologia.szczecin.pl

Z naszym pełnomocnikiem można kontaktować się, jeśli:

– doszło do naruszenia fundamentalnych praw pacjenta podczas leczenia w ZCO w Szczecinie,

– pacjent chciałby złożyć skargę, wniosek lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami w sprawie funkcjonowania naszego szpitala.

*Uwaga: pełnomocnik ds. praw pacjenta  ZCO nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawie błędów medycznych fachowego personelu medycznego oraz udzielania porad prawnych.

Problemy natury etycznej pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy szpitala mogą również zgłaszać do dyrektora ZCO. Zgłoszenia rozpatruje zespół ds. etyki.

Problemy natury etycznej mogą dotyczyć m.in.:

* naruszeń przez pracowników szpitala zasad kodeksów etycznych (etyki lekarskiej, etyki zawodowej pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych)

* uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów etycznie wątpliwych w relacjach między pracownikiem szpitala a pacjentem,

* udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom w zakresie podejmowania trudnych etycznie decyzji związanych z postępowaniem medycznym wobec spodziewanej nieskuteczności podejmowanego leczenia (terapia daremna, terapia uporczywa),

* kwestii wątpliwych etycznie tematów związanych z problematyką korupcji oraz konfliktu interesów,

* konfliktów między wartościami lub przekonaniami religijnymi a zalecanym sposobem leczenia.

Zgłoszenia, podpisane imieniem i nazwiskiem, można składać mailowo: szpital@onkologia.szczecin.pl lub pod adresem: Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, bud. nr 5, 71-730 Szczecin, z dopiskiem „zespół ds. etyki”.

Zgodnie z zapisem Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu ochrony praw pacjenta ustanowiono Rzecznika Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Niezależnie od zaproponowanych form kontaktu na terenie szpitala, każdy pacjent może szukać pomocy w biurze Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem:
ul. Młynarska 46, Warszawa 01-171
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00)

Pacjencie, masz swoje prawa – my je szanujemy!

plakat-prawapacjenta-2