Impreza plenerowa pn. „Chodzę, biegam, wiec jestem”

Dnia 21.09.2013r. w godz. 11.00 – 16.00 odbyła się akcja plenerowa pn. „Chodzę, biegam, wiec jestem” na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Partnerem imprezy było Stowarzyszenie Aktywności i Promocji Zdrowia Bene Sport Active, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Mieszkańcy Szczecina i regionu mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz jak utrzymać dobrą kondycję. Podczas imprezy wystawione zostały stoiska informacyjno- edukacyjne: Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Zachodniopomorskiego CKZiU, PSSE. Przy stoiskach ZCO można było zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI), nauczyć się samobadania piersi na fantomie, otrzymać materiały informacyjne: egzemplarze Kodeksu dedykowane dla dorosłych, młodzieży i dzieci, materiały z zakresu profilaktyki raka piersi. Z badań ciśnienia tętniczego krwi skorzystało ok.100 osób. Podczas imprezy przygotowywana była wielka sałatka owocowa promująca jedno z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem „jedz 5 x dziennie warzywa i owoce”, do degustacji sałatki ustawiła się długa kolejka szczecinian. Poprzez promocję jednej z zasad kodeksu wielu mieszkańcom uświadomiono konieczność spożywania częściej  warzyw i owoców. W godz. 13.00 – 13.30 odbył się marszobieg „Chodzę, biegam wiec jestem”. Celem było zachęcenie mieszkańców województwa do zdrowego i aktywnego stylu życia, zwrócenie uwagi na różnorodne formy aktywności fizycznej, promocja jednego z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem „Bądź codziennie aktywny ruchowo”. Uczestnicy otrzymali koszulki, daszki, zielone balony. Trasa marszobiegu wynosiła 2 km, bez współzawodnictwa.  W biegu nie było przegranych i wygranych, nagrodą było zdrowie i dobra zabawa. Wśród uczestników marszobiegu rozlosowano 6 nagród. W marszobiegu wzięło udział 140 osób. Ponadto w  organizowanym marszobiegu i pozostałych aktywnościach ruchowych udział wziął znany szczeciński sportowiec Marek Kolbowicz, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, czterokrotny mistrz świata.

         

Bookmark the permalink.