Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Korupcja

Budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Na realizację projektu “Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” zostało przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości blisko 24,5 mln zł. Ponad 13,1 mln zł będzie wynosiła kwota dofinansowania, ze środków województwa zachodniopomorskiego, na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta.
8 lipca 2009 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy, którym zostało Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. z Wrocławia. Kontrakt został zawarty  24 czerwca 2009 roku. Firma ta plasuje się w czołówce przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, wygrała między innymi prestiżowy przetarg na budowę piłkarskiej areny Euro 2012 we Wrocławiu.
Prace na budowie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi rozpoczęto 23 lipca br. od niwelacji terenu oraz wycinki drzew i krzewów. Do końca września br. wykonane już zostały roboty fundamentowe i konstrukcyjne do poziomu ścian piwnic. Radosław Musiał, kierownik budowy, zapewnia, że do końca  roku  widać już będzie konstrukcje ścian do poziomu I piętra. Zakończenie inwestycji nastąpi  latem 2011 roku.
Wrocławska firma zatrudnia podwykonawców ze Szczecina. Roboty ziemne wykonuje Tomimpex, konstrukcyjne  Odrabud-Invest, zasilaniem i modernizacją trafostacji zajmuje się Elektrobud.