Dzień Drzwi Otwartych ZCO – 1.02.2014r.

1 lutego 2014 roku w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w godz. 9.00 – 13.00 odbył się Dzień Drzwi Otwartych ZCO.  Akcja profilaktyczna odbyła się wg wcześniej ustalonego scenariusza. Akcja nagłośniona była w Polskim Radio Szczecin, na pasku informacyjnym Kroniki Szczecińskiej, Kurierze Szczecińskim i Gazecie Wyborczej. Na terenie Centrum rozwieszone zostały plakaty z programem akcji oraz banery informacyjne, rozdano również 150 szt. ulotek informacyjnych. Konsultacje lekarskie i badania cieszyły się zainteresowaniem. Z konsultacji lekarza dermatologa skorzystało 19 osób, a w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonano łącznie 18 badań mammograficznych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

W holu przy wejściu B wystawione zostały stoiska informacyjno-edukacyjne:

 • Prewencji Pierwotnej Nowotworów,
 • Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
 • Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin,
 • Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem,
 • Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Oddział w Szczecinie,
 • Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”

Przy stanowiskach informacyjno-edukacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi było można:

 1. zasięgnąć informacji o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, w tym o Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi i placówkach wykonujących badania w województwie;
 2. nauczyć się samobadania piersi;
 3. otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi;
 4. zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i otrzymać egzemplarze Kodeksu dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. zmierzyć ciśnienie krwi, zmierzyć BMI (wskaźnik masy ciała).

Przy stoisku Prewencji Pierwotnej Nowotworów wykonano 26 pomiarów BMI i 30 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.
W ramach Dnia Drzwi Otwartych nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Swoje spojrzenie przez obiektyw przygotowanej przez Uniwersytet III wieku.
W ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a akcji uczestniczyli uczniowie szkoły jako realizatorze 7. edycji ogólnopolskiego programu dla młodzieży Mam haka na raka. Uczniowie rozdawali przygotowane przez siebie ulotki promujące profilaktykę chłoniaka. Młodzież wzięła udział w zwiedzaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZCO oraz w wykładzie z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych.
W akcji uczestniczyło ok. 70 osób.

Bookmark the permalink.