Dzień Drzwi Otwartych w ZCO – 2.02.2013

2 lutego 2013 roku w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w godz. 9.00 – 13.00 odbył się Dzień Drzwi Otwartych ZCO. Akcja profilaktyczna odbyła się wg wcześniej ustalonego scenariusza. Akcja nagłośniona była w Polskim Radio Szczecin, na pasku informacyjnym Kroniki Szczecińskiej, w magazynie Kuriera Szczecińskiego i w Gazecie Wyborczej. Na terenie Centrum rozwieszone były plakaty z programem akcji oraz banery informacyjne. Konsultacje lekarskie i badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Z konsultacji lekarza dermatologa skorzystało 45 osób, a 32 osoby zapisały się na wizytę w ciągu tygodnia. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonano łącznie 48 badań mammograficznych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

W holu przy wejściu B zostały wystawione stoiska informacyjno – edukacyjne:

  • Prewencji Pierwotnej Nowotworów;
  • Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi;
  • Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej ZCO, „Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin”, Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem.

Przy stanowiskach informacyjno – edukacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi było można:

1) Zasięgnąć informacji o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w tym o Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i placówkach wykonujących badania w województwie.
2) Nauczyć się samobadania piersi.
3) Otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu  profilaktyki  raka  piersi.
4) Zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i otrzymać egzemplarze Kodeksu dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5) Zmierzyć ciśnienie krwi, zmierzyć BMI (wskaźnik masy ciała)

Przy stoisku Prewencji Pierwotnej Nowotworów wykonano 6 pomiarów BMI oraz  28 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, natomiast przy stoisku WOK-u około 30 osób uczestniczyło w pokazach samobadania piersi.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w akcji uczestniczyli uczniowie szkoły jako realizatorzy Ogólnopolskiego Programu dla młodzież „Mam haka na raka”. Młodzież promowała zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, m.in. jedną z zasad Kodeksu Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Uczniowie rozdawali przygotowane przez siebie ulotki promujące profilaktykę czerniaka. Uczniowie wzięli udział w zwiedzaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZCO oraz w wykładzie z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych.

W akcji uczestniczyło około 200 osób.

Bookmark the permalink.