Drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ DREWNA MIESZANEGO OPAŁOWEGO UZYSKANEGO W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD INWESTYCJĘ PN.: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI NA DZIAŁCE 32/8 OBRĘB 89 NAD ODRĄ PRZY UL. STRZAŁOWSKIEJ 22 W SZCZECINIE

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe, mieszane uzyskane w trakcie przygotowania terenu pod inwestycję pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi na działce 32/8 obręb 89 Nad Odrą.
  2. szacunkowa ilość surowca drzewnego niesezonowanego w postaci wałków opałowych o długości 1 m, to około 68 metrów przestrzennych,
  3. drewno ułożone jest w stosy o składzie gatunkowym w wyszczególnieniu procentowym: klon jawor- 34%, jesion wyniosły – 38,5%, klon zwyczajny – 16%, sosna – 5,8%, dąb – 4,7%,
  4. drewno jest podzielone na 34 pakiety po 2 metry przestrzenne, w przypadku wszystkich pakietów nie ma możliwości segregacji gatunkowej.
  5. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów ze wskazaniem danej ilości metrów przestrzennych drewna opałowego.
  6. Cena minimalna 42,00 zł netto za 1 metr przestrzenny plus 8% podatku od towarów i usług VAT tj. 45,36 zł brutto,

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan drewna.

Osoby zainteresowane zakupem drewna proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu netto i brutto, do dnia 22.08.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna drewna opałowego-nie otwierać do dnia 22.08.2017 do godziny 10.15”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, I piętro, pokój nr 1.02.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Do ceny sprzedaży jest doliczy podatek VAT w wysokości 8%.

Kupujący zobowiązany jest do załadunku i odbioru drewna we własnym zakresie. Wywóz drewna możliwy jest w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 13.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Administracyjno- Gospodarczym, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 431.

Oględzin drewna można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

Zdjęcie 1 (.jpg)

Zdjęcie 2 (.jpg)

Regulamin przetargu (,pdf)

Formularz ofertowy (.doc)

Wyniki przetargu (.pdf)

Bookmark the permalink.