Ogłoszenie o konkursie ofert

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: – ginekologii onkologicznej, – położnictwa i ginekologii. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert … Więcej

Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej

500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym obejmie projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Można zgłaszać się do udziału w projekcie. Projekt, zakładający wsparcie w zakresie rehabilitacji, skierowany jest do pacjentów onkologicznych z naszego województwa w wieku aktywności zawodowej, deklarujących gotowość … Więcej

Poradnia ginekologiczna zawieszona

Od 1 maja zawieszamy czasowo działalność poradni ginekologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Powodem jest brak lekarzy gotowych do pracy w poradni na dotychczasowych warunkach finansowych. – Żądania finansowe, jakie wysunęli lekarze w trakcie trwania podpisanego kontraktu, są niemożliwe do spełnienia – mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO – Brak … Więcej

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w ZCO

Bliskich, odwiedzających pacjentów onkologicznych prosimy o stosowanie się do zasad, które zabezpieczają chorych przed ewentualnym zakażeniem infekcjami wirusowymi. Pamiętajmy, że pacjent leczony onkologicznie ma zmniejszoną odporność, a co za tym idzie – łatwiej ulega infekcjom, które mogą być dla niego niebezpieczne. Odwiedzających pacjentów ZCO obowiązują następujące zasady: – odwiedziny są … Więcej

Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

Oferta pracy

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Spraw Pracowniczych I. Opis stanowiska pracy: 1. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych nadzoruje i realizuje politykę personalną jednostki i wykonuje wszelkie zadania związane z procesem zarządzania personelem. 2. Do obowiązków Kierownik Działu Spraw Pracowniczych należy: 1)  kierowanie pracą działu … Więcej

Archiwalna dokumentacja medyczna

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje pacjentów, którzy leczyli się w byłym, Specjalistycznym Onkologicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczecinie: –  na oddziale chirurgii (w latach 1987 – 1994), – na oddziale chemioterapii (w latach 1985 – 1994), o możliwości odbioru swojej dokumentacji medycznej (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw … Więcej

Zasady leczenia uchodźców z Ukrainy w ZCO/Принципи поводження з біженцями з України в ZCO

W związku z wojną na Ukrainie oraz uchodźcami przybywającymi do Polski, również w naszym szpitalu udzielamy świadczeń pacjentom z Ukrainy, wymagającym leczenia onkologicznego. Leczymy ich oraz rozliczamy na identycznych zasadach, jak w przypadku polskich pacjentów. Oznacza to, że pacjentów z Ukrainy obowiązuje taka sama kolejka oczekujących na świadczenia, jak pozostałych … Więcej

Rejestr nowotworów

W 2019 roku do Zachodniopomorskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych wpłynęły informacje o 7072 nowych zachorowaniach na nowotwory w naszym regionie. Stwierdzono 4731 zgony z tego powodu. Nowotwory złośliwe to druga przyczyna zgonów, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. To również główna przyczyna przedwczesnej umieralności przed 65 rokiem życia. … Więcej

Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy: 800 190 590

9 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z 20 publicznymi ośrodkami onkologicznymi zrzeszonymi w Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych uruchomił Telefoniczną Informację Pacjenta dla obywateli Ukrainy. Infolinia zapewni koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy na terenie Polski. Pacjenci będą obsługiwani w języku polskim, angielskim, ukraińskim … Więcej

Zielona Linia

19524 – to numer Zielonej Linii, pod który mogą dzwonić obywatele Ukrainy szukający pracy. Pracownicy Zielonej Linii służą pomocą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Więcej informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy znajduje się na stronie: … Więcej