SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W TRAKCIE CZYNNEGO LECZENIA NOWOTWOROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII ROZPOCZYNA Z DNIEM 22 MARCA 2021R.AKCJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 OBEJMUJĄCĄ WYŁĄCZNIE PACJENTÓW, KTÓRZY AKTUALNIE SĄ PODDAWANI W NASZYM OŚRODKU CHEMIOTERAPII I/LUB RADIOTERAPII  A TAKŻE PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ POSTAWIONĄ DIAGNOZĘ I OCZEKUJĄ NA LECZENIE CHEMIO- LUB RADIOTERAPIĄ W NASZYM OŚRODKU. NIE URUCHAMIAMY TELEFONÓW DO REJESTROWANIA PACJENTÓW NA SZCZEPIENIA. REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE POBYTU PACJENTA NA LECZENIU. PROSIMY OCZEKIWAĆ NA TELEFON ZE STRONY KOORDYNATORA DS. SZCZEPIEŃ. Jeśli jesteś Pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne w ZCO, aktualnie pozostajesz jedynie pod kontrolą poradni onkologicznej będziesz zaszczepiony w wybranym … Więcej

Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko: ratownik medyczny Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w związku ze wzrostem potrzeb kadrowych, ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny  Zakres odpowiedzialności udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. planowanie i organizacja pracy transportu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego, przyjmowanie z oddziałów zgłoszeń telefonicznych przewozu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ustalanie takiego przewozu z kierowcą transportu sanitarnego, uczestniczenie w transporcie pacjentów w stanie ciężkim oraz nadzorowanie ich wszystkich parametrów życiowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zastępowanie kierowcy transportu sanitarnego podczas jego nieobecności w zakresie przewozu zewnętrznego i wewnętrznego pacjentów ZCO, … Więcej

Galeria „Nasze fantazje”

Zawsze będzie istniał pewien procent osób odczuwających palącą ciekawość w stosunku do nieznanej przestrzeni kosmosu, odczuwający pragnienie uwolnienia się z tego, co znane i rzeczywiste. Niekiedy to wędrówka innym razem ucieczka do zaklętych krain pełnych niewiarygodnych przygód oraz nieskończonych możliwości, jakie otwierają przed nami sny. Dzielimy ten świat razem ze wszystkim co sobie kiedykolwiek wyobrazimy. „Nasze fantazje”  – nosi tytuł obecna galeria prac artystów ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku SUTW w Szczecinie. Galeria zdobi hol i korytarze w budynku administracji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, zaskakuje, każdego inaczej. Tak, fantazje ze swej natury są zarezerwowane dla sfery marzeń, czyli wymiaru nierzeczywistego.  A … Więcej

Nosze ratunkowe od Stowarzyszenia Lions Club Szczecin Jantar.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibąw Szczecinie informuje, że Lions Club Szczecin Jantar sfinansowało zakup noszy ratunkowych. Sfinansowanie zakupu noszy ratunkowych jest ogromnym wsparciem dla szpitala, szczególnie w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej. Nosze usprawnią transport pacjentów na terenie szpitala, pomiędzy budynkami, które umiejscowione są na dużym terenie,w sytuacjach potrzebnej pilnej diagnostyki, konsultacji, zabiegu. Nowoczesne wyposażenie w szpitalu odgrywa niebagatelne znaczenie, dzięki czemu można otoczyć Pacjenta najlepszą opieką. Zapewnia pacjentom bezpieczeństwo i jak najwyższy komfort. Zakup noszy jest kolejnym zadaniem zrealizowanym dzięki wsparciu Lions Club Szczecin Jantar, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dobrej współpracy. Dziękujemy.

Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów. Zakres zadań: 1. Realizacja zadań dotyczących kalkulacji i analizy kosztów w jednostce, w szczególności określonych  w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, w tym: a) kontrola prawidłowego rozliczania kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów, b) ustalanie wyniku finansowego dla poszczególnych procedur medycznych, c) planowanie budżetów komórek organizacyjnych. 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych w jednostce. 3. Tworzenie baz danych statystycznych oraz sporządzanie analiz i raportów z działalności ekonomiczno-finansowej. 4. … Więcej

Wjazd na teren szpitala w dniach 26 i 27 listopada br.

Informujemy, że w dniach 26 i 27 listopada br. prowadzone będą prace na wjeździe głównym do szpitala przy ulicy Strzałowskiej. W związku z tym pojawią się utrudnienia przy wjeździe na teren szpitala oraz przy wyjeździe, i również na terenie szpitala, za które przepraszamy. Czwartek, 26 listopada 2020: W czwartek (26 listopada br.) do godz. 8:00 będzie można wjechać na teren szpitala bramą główną od ulicy Strzałowskiej. Od godz. 8:00 wjazd na teren szpitala możliwy będzie od ulicy Strzałowskiej – bramą przeciwpożarową. Brama od ulicy Rolnej (pomiędzy budynkiem Centrum a terenem firmy Citonet) będzie drożna od godz. 6:00 do godz. 18:00. … Więcej

Wyniki ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caddy

OGŁOSZENIE DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Caddy, kombi 1,9 TDI 55 kW (75 KM), rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 16.01.2009 r., stan licznika na dzień 10.09.2020 r.- 170 475 km. Cena wywoławcza 11 700,00 zł brutto.   Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan pojazdu. Wadium od oferowanego przedmiotu sprzedaży wynosi 600,00 zł i powinno być wniesione najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, z adnotacją „Wadium sprzedaż … Więcej

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii poszukuje pracownika na stanowisko:  statystyk medyczny w Dziale Rozliczeń i Analiz Zakres obowiązków: terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych; wyjaśnianie i/lub korygowanie zakwestionowanych przez płatnika świadczeń zdrowotnych; sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych; prowadzenie korespondencji służbowej (korespondencja z płatnikami świadczeń i jednostkami zewnętrznymi); opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala (w tym okresowych analiz ekonomiczno- finansowych); postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązującymi regulacjami NFZ); Wymagane … Więcej