Uroczystość otwarcia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi oraz 102 lecie Szpitala

W dniach 24-26 maja 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii będą się odbywać uroczystości otwarcia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi połączone z jubileuszem 102 lat istnienia Szpitala. Uroczystości 24 maja zainaugurowane zostaną o godz. 8.30 Msza Świętą  w Kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godzinie 10.00 nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi  oraz odsłonięcie rzeźby „Amazonki” będącej symbolem nowego obiektu.  O godzinie 12.00 w Sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich rozpocznie się konferencja naukowa poświęcona diagnostyce i terapii  nowotworów piersi.  25 maja o godzinie 16.00 rozpocznie się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich uroczystość dla pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, podczas której zasłużonym … Więcej

Majówka na Zdrowie – 19.05.2012

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zaprasza na Majówkę na Zdrowie, która odbędzie się 19 maja 2012 roku na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Majówka na Zdrowie organizowana jest w ramach Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia – wieloletniej inicjatywy mającej na celu promocję zdrowia i działań zmierzających do zwiększania potencjału zdrowotnego mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Majówka na Zdrowie to jednodniowa impreza plenerowa promująca zdrowie i aktywny styl życia. Tu mieszkańcy Szczecina i regionu będą mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o zdrowie własne i swoich najbliższych, jak pielęgnować urodę i utrzymać dobrą kondycję. Podczas imprezy prowadzone będą konsultacje medyczne oraz badania diagnostyczne. Wydarzenie … Więcej

Certyfikat “Szpital bez bólu”

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapi, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym zaświadczają, że Zachodniopomorskie Centrum Onkologii spełnia, po raz kolejny, kryteria kwalifikujące do uzyskania w dniu 17 kwietnia 2012 certyfikatu “Szpital bez bólu” . Certyfikat “Szpital bez bólu”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w: a) dziale anestezjologii, b) oddziale chirurgii onkologicznej wraz z blokiem operacyjnym, c) oddziale onkologii klinicznej, d) oddziale klinicznym radioterapii, 2) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w: a) poradni chemioterapii, b) poradni chirurgii onkologicznej, c) poradni chirurgii przewodu pokarmowego i chorób wątroby, d) poradni dermatologii, e) poradni ginekologii, f) poradni profilaktyki chorób piersi, g) … Więcej

Dzień Drzwi Otwartych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Z okazji obchodów 12-go Światowego dnia Walki z Rakiem w dniu 4.02.2012r. w godz. 9.00-13.00 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZCO (budynek nr 2). W tym dniu Panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna z podaniem nr PESEL pod nr tel. 91/4 251 593). Ponadto, będzie można: zasięgnąć informacji o badaniach profilaktycznych  na terenie województwa zachodniopomorskiego i placówkach, gdzie można je wykonać, otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy, nauczyć się … Więcej

AKREDYTACJA 2012

W dniach 18-20 stycznia 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu :Wsparcie procesu akedytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja prasowa 26.11.2011 r. godz. 12.00

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji prasowej, która odbędzie się w sobotę, 26.11.2011 r. o godz. 12.00 w Ratuszu Staromiejskim Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie , ul. Mściwoja 3 w trakcie trwania konferencji, której organizatorem jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii nt. budowanego Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Główne tematy to: akredytacja dla Breast Cancer Unit w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, nadawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Senologiczne. realizacja innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych w ZCO