Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego poprzedzającego ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb zapraszającego. W toku dialogu zapraszający będzie oczekiwał przedstawienia przykładów instalacji, funkcjonujących w obiektach o zbliżonej powierzchni użytkowej i zbliżonym charakterze. Ponadto, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, uczestnicy dialogu zostaną poproszeni o wstępne zaproponowanie, rozwiązań możliwych do … Więcej

“Zdrowe Lato z Radiem” w Mielnie

„Białe Miasteczko” w ramach wakacyjnej  imprezy „Zdrowe Lato z Radiem” Serdecznie zapraszamy na wakacyjną imprezę „Zdrowe Lato z Radiem”, która odbędzie się 13.08.2011r. w Mielnie na Stadionie sportowym przy ul. Mickiewicza. W ramach imprezy  zorganizowane będzie Białe Miasteczko, do którego w godz. 16.00-19.00 zaprasza: Ministerstwo Zdrowia Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy W Białym Miasteczku wystawione będą stanowiska informacyjno-promocyjne i konsultacyjne, przy których będzie można: zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych: mammograficznych i cytologicznych, nauczyć się samobadania piersi, otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu … Więcej

Informacja w sprawie awarii akceleratorów

Nawiązując do informacji radiowych w sprawie awarii akceleratorów („Chaos w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii…”) uprzejmie informuję, co następuje: Wszystkie urządzenia terapeutyczne Oddziału Klinicznego Radioterapii, w tym akceleratory liniowe, są objęte stałą opieką serwisową ich producenta. Opieka ta wynika z zawartych umów co pozwala na możliwie szybkie podjęcie interwencji, bez zbędnych czynności administracyjnych. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czyni wszelkie możliwe starania zmierzające do maksymalnego ograniczenia czasu przestojów awaryjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami serwisu producenta. Od kilku dni inżynierowie serwisowi prowadzą, w trybie ciągłym czynności diagnostyczne i naprawcze. W chwili obecnej jest wyłączony (i naprawiany) jeden z czterech posiadanych akceleratorów liniowych. Istnieje duże … Więcej

“Zdrowe Lato z Radiem” w Świnoujściu

„Białe Miasteczko” w ramach wakacyjnej  imprezy „Zdrowe Lato z Radiem” Serdecznie zapraszamy na wakacyjną imprezę „Zdrowe Lato z Radiem”, która odbędzie się 16.07.2011r. w Świnoujściu na Wybrzeżu Władysława. W ramach imprezy  zorganizowane będzie Białe Miasteczko, do którego w godz. 16.00-19.00 zaprasza: Ministerstwo Zdrowia Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy W Białym Miasteczku wystawione będą stanowiska informacyjno-promocyjne i konsultacyjne, przy których będzie można zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych: mammograficznych i cytologicznych, nauczyć się samobadania piersi, otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi … Więcej

Zakup diatermii chirurgicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 informuje, że w kwietniu 2011 dokonano zakupu diatermii chirurgicznej – zestawu elektrochirurgicznego z argonem i klejeniem naczyń, z przeznaczeniem do użytkowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Zakup został dofinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA. Zdjęcie fotograficzne potwierdzające zakup diatermii chirurgicznej.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin za rok 2010

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zdobyło Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin za rok 2010 w kategorii Przedsiębiorstwo innowacyjne oraz nominację w katergorii Duże Przedsiębiorstwo. Wręczenie nagród odbyło się 13 maja podczas uroczystej Gali w Teatrze Współczesnym. poniżej link do filmowej relacji z uroczystej Gali wręczenia nagród  http://www.tvp.pl/szczecin/informacyjne-spoleczne-kulturalne/relacje-felietony/wideo/nagrody-gospodarcza-prezydenta-miasta-szczecin-2011/4541590

Przystanek Mammobus. “Badam się, więc mam pewność”.

Przystanek Mammobus „Badam się, więc mam pewność” Dzień Matki to doskonała okazja do popularyzacji badań profilaktycznych i edukacji w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia, zgodnie z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi serdecznie zaprasza Panie w wieku 50–69 lat (rocznikowo) na bezpłatne badanie mammograficzne, które nie miały wykonywanego badania profilaktycznego  w ciągu ostatnich 24 miesięcy, będą mogły wykonać badanie w Mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Zapraszamy do miejscowości: Dobra Szczecińska 26.05 2011r. przy Straży  Pożarnej ul. Szczecińska 2 w godz. 9.00-13.00,  15.00-18.00 Dołuje 27.05.2011r. przy Świetlicy Wiejskiej … Więcej

Biały Weekend Zdrowia

Fundacja Akademia Zdrowia i Rozwoju oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zapraszają na Biały Weekend Zdrowia. który odbędzie się 14-15 maja na Placu Lotników w Szczecinie w godz. 9.00-16.00. Przy stoiskach informacyjno-edukacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w trakcie Białego weekendu będzie można: wykonać badanie mammograficzne w Mammobusie ZCO (Panie w wieku 50-69 lat), dodatkowo, w godz. 9.00-17.00 będzie czynna pracownia mammograficzna w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ZCO (ul. Strzałowska 22, budynek  2), zasięgnąć informacji o bezpłatnych programach profilaktycznych, nauczyć się samobadania piersi, zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i otrzymać egzemplarze Kodeksu dedykowane dla dzieci, … Więcej