Nowy akcelerator w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

W dniu 10 maja 2021 roku w Oddziale Klinicznym Radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie uruchomiono zakupiony z dotacji Ministerstwa Zdrowia nowy akcelerator medyczny Edge firmy Varian. Jest to kolejne urządzenie firmy Varian zainstalowane w ostatnich latach po dwóch akceleratorach Halcyon. Zachodniopomorskie Centrun Onkologii w Szczecinie jest trzecim ośrodkiem w Polsce po Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie i Gliwicach posiadającym akcelerator „ EDGE Radiosurgery System”. Jest to jeden z najnowocześniejszych akceleratorów do radiochirurgii i radioterapii. Dedykowany jest on szczególnie do radiochirurgii guzów mózgu a może być stosowany przy wszystkich innych lokalizacjach nowotworów.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT- DOPIES/3/2021/K

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje, iż na podstawie rozdziału XVIII pkt. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu przedłuża termin składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań mikrobiologicznych wskazany w rozdziale VIII SWK do dnia 11.05.2021r.  godz. 11:00 Jednocześnie Zamawiający informuje o nowym terminie otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 11.05.2021r. godz. 11:15. p. o.  Dyrektor/-/ ADRIAN SIKORSKI Szczecin, dnia 05.05.2021r. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH w zakresie:   posiewu aspiratów z drzewa oskrzelowego, BAL i innych materiałów pobranych z dolnych dróg oddechowych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów, posiewu i preparatu barwionego metodą Grama wymazu z pochwy i szyjki macicy oraz jamy ustnej, gardła, plwociny w kierunku bakterii tlenowych i grzybów, posiewu i preparatu mikroskopowego krwi w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków (z użyciem podłóż z inhibitorem antybiotyków), posiewu jakościowego i preparatu mikroskopowego … Więcej

Samochód elektryczny we flocie ZCO

Zaawansowany technologicznie, w 100% elektryczny samochód, Nissan Zero Emission dofinansowany prze WFOŚiGW w Szczecinie wzbogacił flotę samochodową Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Nieporównywalna przyjemność jazdy o zerowej emisji spalin wpisuje się trend działań i zachowań Szpitala zgodny z Polityką Zarządzania Środowiskowego, w której deklarujemy i dążymy do ciągłego ograniczenia bezpośredniego, negatywnego wpływu organizacji na środowisko przez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Kolejna darowizna od Fundacji PGE na zakup wyposażenia medycznego.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że Fundacja PGE wsparła zakup pomp strzykawkowych na Oddział Chirurgii. Nowoczesne wyposażenie na oddziałach szpitala odgrywa ogromne znaczenie, dzięki czemu można otoczyć Pacjenta najlepszą opieką. Zapewnia pacjentom przede wszystkim bezpieczeństwo, jak również najwyższy komfort. Zastosowanie takich rozwiązań usprawnia opiekę nad Pacjentem, wzmacnia bezpieczeństwo w organizacji pracy, a przede wszystkim – zapewnia zwiększone bezpieczeństwo Pacjentom przebywającym na Oddziale – zapewnia najlepszą, wysokospecjalistyczną opiekę.Zakup wyposażenia możliwy był dzięki wsparciu Fundacji PGE.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W TRAKCIE CZYNNEGO LECZENIA NOWOTWOROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII ROZPOCZYNA Z DNIEM 22 MARCA 2021R.AKCJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 OBEJMUJĄCĄ WYŁĄCZNIE PACJENTÓW, KTÓRZY AKTUALNIE SĄ PODDAWANI W NASZYM OŚRODKU CHEMIOTERAPII I/LUB RADIOTERAPII  A TAKŻE PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ POSTAWIONĄ DIAGNOZĘ I OCZEKUJĄ NA LECZENIE CHEMIO- LUB RADIOTERAPIĄ W NASZYM OŚRODKU. NIE URUCHAMIAMY TELEFONÓW DO REJESTROWANIA PACJENTÓW NA SZCZEPIENIA. REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE POBYTU PACJENTA NA LECZENIU. PROSIMY OCZEKIWAĆ NA TELEFON ZE STRONY KOORDYNATORA DS. SZCZEPIEŃ. Jeśli jesteś Pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne w ZCO, aktualnie pozostajesz jedynie pod kontrolą poradni onkologicznej będziesz zaszczepiony w wybranym … Więcej

Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko: ratownik medyczny Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w związku ze wzrostem potrzeb kadrowych, ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny  Zakres odpowiedzialności udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. planowanie i organizacja pracy transportu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego, przyjmowanie z oddziałów zgłoszeń telefonicznych przewozu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ustalanie takiego przewozu z kierowcą transportu sanitarnego, uczestniczenie w transporcie pacjentów w stanie ciężkim oraz nadzorowanie ich wszystkich parametrów życiowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zastępowanie kierowcy transportu sanitarnego podczas jego nieobecności w zakresie przewozu zewnętrznego i wewnętrznego pacjentów ZCO, … Więcej

Galeria “Nasze fantazje”

Zawsze będzie istniał pewien procent osób odczuwających palącą ciekawość w stosunku do nieznanej przestrzeni kosmosu, odczuwający pragnienie uwolnienia się z tego, co znane i rzeczywiste. Niekiedy to wędrówka innym razem ucieczka do zaklętych krain pełnych niewiarygodnych przygód oraz nieskończonych możliwości, jakie otwierają przed nami sny. Dzielimy ten świat razem ze wszystkim co sobie kiedykolwiek wyobrazimy. „Nasze fantazje”  – nosi tytuł obecna galeria prac artystów ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku SUTW w Szczecinie. Galeria zdobi hol i korytarze w budynku administracji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, zaskakuje, każdego inaczej. Tak, fantazje ze swej natury są zarezerwowane dla sfery marzeń, czyli wymiaru nierzeczywistego.  A … Więcej