Konkurs w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich

Konkurs

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (budynek … Więcej

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych

Dzięki unijnemu wsparciu mamy szansę pomóc pacjentom będącym w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Umożliwia to projekt Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie –  „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w ZCO”. Projekt skierowany jest do pacjentów onkologicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej i deklarują gotowość … Więcej

Doposażenie zakładów radioterapii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w marcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii, w ramach umowy dotacji nr 1/6/24/2021/89/1071 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania unowocześniono i rozbudowano System Planowania Leczeniaw Oddziale Radioterapii.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w czerwcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej,w ramach umowy dotacji nr 1/18/49/2022/2021NW/89/198 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania zakupiono zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnychi dolnych … Więcej

Dotacja na nowy akcelerator

Dzięki dotacji 8,5 mln zł, przyznanej ZCO przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zadania „Doposażenie zakładów radioterapii” Narodowej Strategii Onkologicznej, zakupimy nowoczesny akcelerator.  Nowy sprzęt zastąpi 10-letni, wysłużony akcelerator, który pracował średnio 70 godzin tygodniowo. Dofinansowanie pokryje 80 % kosztów zakupu sprzętu. W naszym szpitalu w ciągłym użyciu jest 5 akceleratorów, … Więcej

Hotelowe noclegi dla pacjentów

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie w Oddziale Klinicznym Radioterapii w ZCO w Szczecinie mogą skorzystać z bezpłatnych noclegów w Domu Św. Józefa, mieszczącego się naprzeciwko naszego szpitala (ul. Strzałowska 26 A). Wystarczy, że pacjenci, co do których stanu nie ma przeciwskazań medycznych (m.in. są w pełni samodzielni), zgłoszą taką chęć w Izbie … Więcej

Fundacja podsumowała miniony rok

W czwartek, 22 czerwca br., odbyło się walne zebranie Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem działającej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Podsumowano m.in. działania podejmowane w ciągu ostatniego roku i przyjęto uchwałę o sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć walkę z rakiem i działania statutowe Fundacji – mogą to … Więcej

O świadomej komunikacji i stresie

Rozpoczęliśmy dziś kolejną edycję projektu finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wsparcie psychoedukacyjne pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Cykl szkoleń ma charakter warsztatowy i wykładowy, prowadzony jest przez wyspecjalizowaną kadrę z zakresu psychologii i komunikacji. Za nami zajęcia dla pierwszej grupy, dotyczące świadomej komunikacji w pracy indywidualnej z … Więcej

Łóżko do intensywnej opieki medycznej

Nowoczesne, specjalistyczne łóżko na salę intensywnej terapii trafiło do Oddziału Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pacjenci już mogą z niego korzystać. – To łóżko spełnia wszystkie warunki opieki nad pacjentem, który wymaga stałego monitoringu czynności życiowych – podkreśla lek. Tomasz Kowalski, kierownik Działu Anestezjologii w ZCO – Ma … Więcej

Specjalnie dla dzieci

Tak wyglądają maski, specjalnie przygotowane dla najmłodszych pacjentów, wykorzystywane podczas napromieniania nowotworów w obrębie głowy i szyi u dzieci w Zakładzie Fizyki Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Każda maska jest przygotowywana indywidualnie dla danego dziecka. Podobnie jak w przypadku leczenia dorosłych, maska pomaga utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji podczas terapii. Jednak dzieci … Więcej