SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH W TRAKCIE CZYNNEGO LECZENIA NOWOTWOROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII ROZPOCZYNA Z DNIEM 22 MARCA 2021R.AKCJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 OBEJMUJĄCĄ WYŁĄCZNIE PACJENTÓW, KTÓRZY AKTUALNIE SĄ PODDAWANI W NASZYM OŚRODKU CHEMIOTERAPII I/LUB RADIOTERAPII  A TAKŻE PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ POSTAWIONĄ DIAGNOZĘ I OCZEKUJĄ NA LECZENIE CHEMIO- LUB RADIOTERAPIĄ W NASZYM OŚRODKU. NIE URUCHAMIAMY TELEFONÓW DO REJESTROWANIA PACJENTÓW NA SZCZEPIENIA. REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE POBYTU PACJENTA NA LECZENIU. PROSIMY OCZEKIWAĆ NA TELEFON ZE STRONY KOORDYNATORA DS. SZCZEPIEŃ. Jeśli jesteś Pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne w ZCO, aktualnie pozostajesz jedynie pod kontrolą poradni onkologicznej będziesz zaszczepiony w wybranym … Więcej

Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów. Zakres zadań: 1. Realizacja zadań dotyczących kalkulacji i analizy kosztów w jednostce, w szczególności określonych  w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, w tym: a) kontrola prawidłowego rozliczania kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów, b) ustalanie wyniku finansowego dla poszczególnych procedur medycznych, c) planowanie budżetów komórek organizacyjnych. 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych w jednostce. 3. Tworzenie baz danych statystycznych oraz sporządzanie analiz i raportów z działalności ekonomiczno-finansowej. 4. … Więcej

Wjazd na teren szpitala w dniach 26 i 27 listopada br.

Informujemy, że w dniach 26 i 27 listopada br. prowadzone będą prace na wjeździe głównym do szpitala przy ulicy Strzałowskiej. W związku z tym pojawią się utrudnienia przy wjeździe na teren szpitala oraz przy wyjeździe, i również na terenie szpitala, za które przepraszamy. Czwartek, 26 listopada 2020: W czwartek (26 listopada br.) do godz. 8:00 będzie można wjechać na teren szpitala bramą główną od ulicy Strzałowskiej. Od godz. 8:00 wjazd na teren szpitala możliwy będzie od ulicy Strzałowskiej – bramą przeciwpożarową. Brama od ulicy Rolnej (pomiędzy budynkiem Centrum a terenem firmy Citonet) będzie drożna od godz. 6:00 do godz. 18:00. … Więcej

Wyniki ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caddy

OGŁOSZENIE DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Caddy, kombi 1,9 TDI 55 kW (75 KM), rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 16.01.2009 r., stan licznika na dzień 10.09.2020 r.- 170 475 km. Cena wywoławcza 11 700,00 zł brutto.   Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan pojazdu. Wadium od oferowanego przedmiotu sprzedaży wynosi 600,00 zł i powinno być wniesione najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, z adnotacją „Wadium sprzedaż … Więcej

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii poszukuje pracownika na stanowisko:  statystyk medyczny w Dziale Rozliczeń i Analiz Zakres obowiązków: terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych; wyjaśnianie i/lub korygowanie zakwestionowanych przez płatnika świadczeń zdrowotnych; sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych; prowadzenie korespondencji służbowej (korespondencja z płatnikami świadczeń i jednostkami zewnętrznymi); opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala (w tym okresowych analiz ekonomiczno- finansowych); postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązującymi regulacjami NFZ); Wymagane … Więcej

Współpraca z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej

25 sierpnia 2020 roku Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali list intencyjny o współpracy. Jej celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego wśród funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego – urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 4 000 zł. Urządzenie użytkowane jest na Oddziale Chirurgii Onkologicznej, gdzie ma zastosowanie do leczenia wszystkich ran po zabiegach i operacjach.

Warsztaty online dla chorych na nowotwory i ich rodzin.

Na prośbę organizatora umieszczamy poniższy komunikat. Stowarzyszenie „Zawsze z Nadzieją” organizuje warsztaty dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin „Plan na Zdrowie”. Celem warsztatów jest praca nad emocjami pacjentów, które często są pomijane w procesie zdrowienia, a tymczasem jak podkreślają psychoonkolodzy mają kolosalne znaczenie w walce z rakiem. Podczas spotkania pacjenci i ich bliscy dowiedzą się jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, strachem i stresem, które towarzyszą chorobie i odbierają nadzieję na odzyskanie zdrowia. Warsztaty pomogą ją odzyskać. Spotkanie „Plan na zdrowie” poprowadzi Tamara Wacholc – psychoonkolog i terapeuta rodzinny. Ze względu na bezpieczeństwo podczas pandemii warsztaty odbędą się online … Więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caddy

OGŁOSZENIE DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Caddy, kombi 1,9 TDI 55 kW (75 KM), rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 16.01.2009 r., stan licznika na dzień 01.06.2020 r.- 169 152 km. Cena wywoławcza 18 400,00 zł brutto.  Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja fotograficzna, ilustrująca stan pojazdu. Wadium od oferowanego przedmiotu sprzedaży wynosi 1 000,00 zł i powinno być wniesione najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, z adnotacją „Wadium sprzedaż VW … Więcej