ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii … Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki … Więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie: I. W zakresie kompleksowych … Więcej

Expired: Usługa audytów bezpieczeństwa systemów IT w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ZCO

Konkurs

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa informacji na warunkach określonych w 68/2022/BIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. Szczegółowe warunki zostały zawarte w załączonym projekcie umowy. Termin składania … Więcej

Konkurs w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich

Konkurs

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (budynek … Więcej

Doposażenie zakładów radioterapii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w marcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii, w ramach umowy dotacji nr 1/6/24/2021/89/1071 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania unowocześniono i rozbudowano System Planowania Leczeniaw Oddziale Radioterapii.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w czerwcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej,w ramach umowy dotacji nr 1/18/49/2022/2021NW/89/198 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach tego zadania zakupiono zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnychi dolnych … Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 ze zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wraz z opisem badań w ramach pakietu onkologicznego: pozytonowa … Więcej

Expired: Nabór na stanowisko Informatyka ds. Wsparcia Użytkowników

Oferta pracy

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko Informatyka ds. Wsparcia Użytkowników Zakres obowiązków: Pomoc użytkownikom na pierwszej linii wsparcia w zakresie systemów informatycznych i rozwiązywanie bieżących problemów, Współpraca z drugą linią wsparcia w zakresie infrastruktury IT i aplikacji w celu uniknięcia lub rozwiązania problemów i incydentów, Współpraca z zewnętrznymi … Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii. Postępowanie konkursowe w części … Więcej