SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – IX EDYCJA

Zapraszamy na dziewiatą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.  Zajęcia rozpoczynamy 05  maja 2015 r. Terminy spotkań wtorki, środy i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy w kuluarach, ćwiczenia). Do tej pory odbyło się osiem edycji. Na każdą z nich składały się  spotkania z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki … Więcej

IX edycja Szkoły dla Pacjentów onkologicznych

SZANOWNI PAŃSTWO, Informujemy, że w kwietniu ruszy IX edycja Szkoły dla Pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Szkoła dla pacjentów jest multidyscyplinarną formą wsparcia chorych mającą na celu poprawę efektywności leczenia poprzez zrozumienie współodpowiedzialności pacjenta w procesie leczenia. Terminy spotkań: wtorki, czwartki  w godzinach od godz. 15:00 wykłady, warsztaty, rozmowy w kuluarach, spotkania z ciekawymi ludźmi (czas trwania w zależności od tematyki, zainteresowania uczestników) Tematyka obejmuje problematykę dotyczącą: profilaktyki, dietetyki ,rehabilitacji, problemów klinicznych i pielęgnacyjnych oraz poradnictwa społeczno-zawodowego   Dotychczas odbyło się 8 edycji. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w Sali Konferencyjnej Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych … Więcej

Dzień Drzwi Otwartych

Zapraszamy w sobotę 7 lutego 2015r. w godz. 9.00 – 13.00 na Dzień Drzwi Otwartych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii organizowany w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (budynek nr 8 ) we współpracy z Polską Unią Onkologii w ramach obchodów 15. Światowego Dnia Walki z Rakiem. W programie: 1. Badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 2. Stoiska  informacyjno-edukacyjne: Stoisko Prewencji Pierwotnej Nowotworów – promocja zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, Pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, test … Więcej

Komisja Onkologiczna – nowa lokalizacja

Informujemy, że od 1 października br. spotkania Komisji Onkologicznej odbywać się będą w nowej lokalizacji, tj. w budynku C oddziału radioterapii część łóżkowa, wejście od strony terenu zielonego, z boku budynku. Komisja Onkologiczna przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 9:00.

Ogłoszenie o konkursie ofert

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE ORAZ ZABIEGI Z ZAKRESU KRIOCHIRURGII ORAZ ELEKTROKOAGULACJI Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) badań laboratoryjnych w zakresie: Badania HBsAq, Badania Anty – HCV, Badania Anty – HAV Total, Badania Anty – HIV, Badania Anty – CMV IgM, Badania Anty – CMV IgG, Badania WR, Badania – Toxoplazmoza anty – IgM, Badania – Toxoplazmoza anty – IgG, Badania – Estradiol, Badania Posiewu … Więcej