Zapraszamy na koncert Jacka Rudnickiego

W dniu 21 lipca br. (wtorek) Prof. Jacek Rudnicki zaśpiewa i zagra u nas w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Jacek Rudnicki występował przez wiele lat w zespole Sklep z Ptasimi Piórami, pisze teksty piosenek, komponuje. Zapraszamy na koncert Jacka Rudnickiego na II piętro Oddziału Onkologii Klinicznej na godz. 14:00. Koncert odbędzie się w holu lub na tarasie (przy dobrej pogodzie). Zapraszamy.

Nabór na staż w zawodzie sekretarki medycznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie chętnie przyjmie osobę bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, na staż w zawodzie sekretarki medycznej. Koniecznym warunkiem przyjęcia stażysty jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy właściwym powiatowym urzędem pracy a ZCO, po złożeniu przez ZCO stosownego wniosku i wskazaniu kandydata na staż, który spełnia określone przez PUP wymagania. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,  Marek Zboiński, tel. 91-42-51-421

Bezpieczne Wakacje

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii  oraz  Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący Populacyjny  Program Wczesnego Wykrywania  Raka  Piersi serdecznie zapraszają w sobotę  11  lipca   2015r. w godz. 11.00 – 18.00 na imprezę  „ pn. „ Bezpieczne  Wakacje  „ organizowaną  w Patio  przed  Centrum  Handlowym  Ster  w Szczecinie. W programie 1. Stoiska  informacyjno-edukacyjne: Stoisko Prewencji Pierwotnej Nowotworów – promocja zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: materiały edukacyjne –egzemplarze Kodeksu dedykowane do  dzieci, młodzieży i dorosłych, porady z zakresu rzucania palenia tytoniu, bezpiecznego opalania, zdrowej diety, dystrybucja materiałów edukacyjnych w wymienionym zakresie, informacja o znaczeniu nadwagi dla zdrowia, pomiar tlenku węgla w … Więcej

Ogłoszenie o zbyciu sprzętu pokasacyjnego przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży: wersalkę- cena minimalna brutto 30,00 zł, szafę gospodarczą 2 szt. – cena minimalna brutto 15,00 zł za 1 sztukę. Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan poszczególnych sprzętów. Osoby zainteresowane zakupem danego sprzętu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 26.06.2015 r. do godz. 9.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter, Sekretariat pok. 0.05, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna wersalki” lub „Oferta kupna szaf”. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia … Więcej

XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie  i  Wojewódzki   Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zapraszają na XIV Szczecińskie  Spotkanie  Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI na Jasnych Błoniach  , dn. 31.05.2015r. w godz. 11.00-18.00  na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Na zaproszenie organizatora Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wraz Wojewódzkim Ośrodkiem  Koordynującym  Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wystawią stoiska promocyjne: I. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii: porady z zakresu rzucania palenia tytoniu, bezpiecznego opalania, zdrowej diety, dystrybucja materiałów edukacyjnych w wymienionym zakresie, dystrybucja egzemplarzy Kodeksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, informacja o znaczeniu nadwagi dla zdrowia II. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka … Więcej

Ogłoszenie o zbyciu materiału pokasacyjnego przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada do sprzedaży: 1.      Altanę drewnianą ażurową- cena minimalna brutto 328 zł. Elementy altany są rozmontowane, w ocenie komisji po dokonaniu konserwacji i wymiany części elementów mogą mieć wartość użytkową. W załącznikach do ogłoszenia znajduje się dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan poszczególnych elementów oraz wygląd altany przed demontażem. Osoby zainteresowane zakupem altany proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 02.06.2015 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter, Sekretariat pok. 0.05, w zamkniętej kopercie z napisem … Więcej

Nowa inwestycja na terenie ZCO

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem inwestycji p.n.: PRZEBUDOWA SYSTEMU WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGÓW,   zostanie ograniczona liczba miejsc do parkowania w centralnej części szpitala (okolice kotłowni) oraz za budynkiem Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Nie będzie też możliwości wjazdu na teren szpitala za budynkiem Centrum. Dodatkowe utrudnienia, w tym także kolejne ograniczenia liczby miejsc do parkowania, będą wynikać także robót ziemnych jakie będą prowadzone w różnych miejscach na terenie szpitala. Inwestycja będzie realizowana, przez firmę SKANSKA SA, do końca 2016 roku.   Za powstałe, z tego tytułu, … Więcej

Biała Sobota /23.05.2015/

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz  Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący Populacyjny  Program Wczesnego Wykrywania  Raka  Piersi serdecznie zapraszają w sobotę 23 maja 2015r.w godz. 9.00 – 13.00 na Białą  Sobotę organizowaną  w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (budynek nr 8) w Zakładzie  Diagnostyki  Obrazowej. W programie 1.Badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 2.Badania mammograficzne dla Pań w wieku 45-49 lat i 70+ finansowane z  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 3. Stoiska  informacyjno-edukacyjne: Stoisko Prewencji Pierwotnej Nowotworów – promocja zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: materiały edukacyjne –egzemplarze Kodeksu dedykowane do  … Więcej

Festyn „Szczecin Przyjazny Rodzinie’’

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie  i  Wojewódzki   Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zapraszają na Festyn  pn. „Szczecin  Przyjazny Rodzinie’’ organizowany  przez Dyrektora  Domu  Kultury  Słowianin w Szczecinie  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, dn. 17.05.2015 r. w godz. 13.30-20.00 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Na zaproszenie organizatora Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wraz Wojewódzkim Ośrodkiem  Koordynującym  Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wystawią stoiska promocyjne: I. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii: porady z zakresu rzucania palenia tytoniu, bezpiecznego opalania, zdrowej diety, dystrybucja materiałów edukacyjnych w wymienionym zakresie, dystrybucja egzemplarzy Kodeksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie jednej z zasad Kodeksu: … Więcej