Wystawa w parku – „Sam nie palę innym odradzam ‘’

Wystawa w parku – „Sam nie palę innym odradzam ‘’ jest kolejną odsłoną działań mających na celu uwrażliwienie personelu i pacjentów na problem nikotynowy na terenie ZCO. Wystawa jest owocem nawiązania współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i przeprowadzenia konkursu fotograficzno – plastycznego wśród studentów w ramach programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów pn. „Żyj zdrowo w Europie”. Celem tego programu jest popularyzacja prozdrowotnych zachowań oraz propagowanie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego  zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zbiór prac konkursowych stanowią  grafiki. Mają  wspólny mianownik – są przekazem promującym postawę niepalenia. Powyższe działania wpisują się w realizację zamierzeń w ramach zarządzania jakościowego Zachodniopomorskiego … Więcej

Samochód elektryczny we flocie ZCO

Zaawansowany technologicznie, w 100% elektryczny samochód, Nissan Zero Emission dofinansowany prze WFOŚiGW w Szczecinie wzbogacił flotę samochodową Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Nieporównywalna przyjemność jazdy o zerowej emisji spalin wpisuje się trend działań i zachowań Szpitala zgodny z Polityką Zarządzania Środowiskowego, w której deklarujemy i dążymy do ciągłego ograniczenia bezpośredniego, negatywnego wpływu organizacji na środowisko przez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.