ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej … Więcej

Konkurs ofert w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez: a) lekarzy … Więcej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii. Oferent … Więcej

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii  w Szczecinie ul. Strzałowska 22 w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa – Naczelnej Pielęgniarki. Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od … Więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie … Więcej

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs

ogłoszonego 10 maja 2022 r. Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacje psychoonkologiczne (pakiet I), grupowe warsztaty umiejętności psychologicznych (pakiet II) w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Oraz: Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii … Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji onkologicznych w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (budynek administracji, … Więcej

Zakaz odwiedzin w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Centrum

Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 oraz konieczność ochrony pacjentów onkologicznych przed zakażeniem wymagają wprowadzenia na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie zakazu odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych. Odwiedziny są możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach (np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta) oraz po uzyskaniu zgody lekarza. Zakaz odwiedzin obowiązuje od 9 … Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Konkurs

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjentów onkologicznych w programie „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Pełna treść wraz ze wzorem odpowiedzi na ofertę oraz umową znajduje się w załączniku: Ogłoszenie o konkursie.docx